Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
austaff 
Posted: 25-May-2005, 07:35 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Gwenynen

Oes. Mae cyrsiau yn rhydd. Pam dych chi'n ddim gwrando i'r ddeialog? Ble wyt ti'n dod o yn UDA ac beth wyt ti'n eich diddordebau? Dw i'n ffrindiau yn Missouri ac Michigan pwy fy cwrdd a am y ystafell sgwrs yn MIRC ac ryn ni'n wedi dod sgwrsio am 10 flynyddoedd nawr. Mae fy wyrion dysgu Japanese yn yr ysgol

Yes. The couses are free. Why cant you listen to the dialogue? Where do you come from in the USA and what are your interests/ I have friends in Missouri and Michigan who I met in the chat room in MIRC and we have been chatting for 10 years now. My Grandsons are learning Japanese in school.


--------------------
A fo ben bid bont
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 25-May-2005, 10:02 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Dydy'r 'audio' ddim yn gweithio pan dw i'n clicio'r icon sain. --- The audio doesn't work when I click on the sound icon.

Dw i'n byw yn Oklahoma. Dw i'n dwlu ar Gymru a Chymraeg. --- I live in Oklahoma. I love Wales and Welsh.

Dysgu Japaneg? Ydy llawer o Japaneaid lle mae'ch wyrion yn byw? --- Learning Japanese? Are there many Japanese where your grandsons live?


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 25-May-2005, 10:19 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

llawer o Japanese ymweld yma bob flyddyn
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 25-May-2005, 10:27 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

welais i ryn ni yr un pen blydd sidydd
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 26-May-2005, 12:53 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Ydy wir. -- Yes, indeed.

Ydy'ch wyrion yn hoffi dysgu Japaneg? Oes cyfle 'da nhw i siarad yr iaith ymwelwr Japaneaidd? --- Do your grandsons like learning Japanese? Do they have a chance to speak it with Japanese tourists?

PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
  Posted: 26-May-2005, 08:33 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Ydw.Mae fy wyrion hoffi ddysgu Japaneg. Os Mae nhw gallu siarad dwy ieithoedd nhw gallu cael a swydd yn twristiaeth pan nhw adael ysgol. Mae nhw cael ffrindiau pwy fyw yn Japan. Ble mae Siarls? mae e'n rhaid wneud ei arholiad yn yr brifysgol?

Yes. My Grandchildren like learning Japanese. If they can speak two languages they can get a job in tourism when they leave schooll. They have friends who live in Japan. Where is Siarls? He must be doing his exams in the Uni
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 27-May-2005, 07:21 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Ffeindiais i wefan am y tren Bae Abertawe:
http://www.bbc.co.uk/wales/southwest/sites...les_train.shtml

I found a webside about the train in Swansea.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 27-May-2005, 11:47 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Ie, fi wedi bod yn gwneud fy arholiadau! Fy arholiad olaf ar dydd Mawrth nesaf.
Yeh, I've been doing my exams! Last one is next Tuesday.

Dydy tafodiaith Dyffryn Lliw ddim yn wahanol o dafodiaith y De - mae'n fersiwn tafodiaith y De!! Mae lot o bobl yn dweud bod acen yn wahanol, ond mae geiriau hefyd.
Dyma wefan ar y pwnc:
http://www.bbc.co.uk/wales/southwest/sites...s/dialect.shtml
The Lliw Valley dialect isn't different from the Southern dialect - it's a version of the Southern dialect!! A lot of people say that the accent is different, but there are words as well.

Diolch am y wefan ma, Gwenynen. Mae bbc.co.uk o lot o iws.
Thanks for the website, Gwenynen. bbc.co.uk is very useful!

OH MY GOSH, GWENYNEN. I have just realised that you are on this website...
http://www.bbc.co.uk/wales/southwest/sites...ges/brian.shtml


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 27-May-2005, 04:30 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Mae llawer o eiriau wahanol yn tafodieithoedd wahanol! Mae digon o eiriau da fi i ddysgu'n barod!
--- There are many different words in different dialects! I already have enough words to learn!

They print almost all your comments as long as they are reasonable. It's fun to see your own comments on the news sites. smile.gif
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 27-May-2005, 04:52 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

I have written a lot in the South West Wales section. But people who disagree with my comments really infuriate me!!
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 27-May-2005, 11:15 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Ble mae dy sylwadau?
PMEmail PosterUsers Website                
Top
gwenynen 
Posted: 27-May-2005, 11:24 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Antwn, ail-fenthgais i'r llyfr am Fadog. Mae e'n "Brave His Soul" gan Ellen Pugh, os chi'n hoffi ei ddarllen e.

Antwn, I borrowed the book about Madog again. It's "Brave His Soul" by Ellen Pugh, if you'd like to read.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 28-May-2005, 08:32 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Helo Gwenynen,

Fel Siarls, dw i'n amheugar am y dilysrwydd y chwedl ond alla i fod yn ymchwilio iddi - dylai'r llyfr yn ddiddorol, diolch. Dw i'n credu ei fod yn allan o brint ond alla ei archeb oddi ar siop lyfr neu wefan.

Like Charles, I am sceptical about the authenticity of the legend but i may look into it - the book should be interesting, thanks. I believe that it's out of print but I can order it from a book shop or website.

Antwn


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 28-May-2005, 03:59 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Dy iaith yn ffurfiol iawn, Antwn! Ble ddysgaist ti siairad Cymraeg fel honna? Mae'n hardd.
Your language is very formal, Antwn! Where did you learn to speak Welsh like that? It's beautiful.
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 28-May-2005, 09:25 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Croeso ar ol yr fwrdd Siarls ac Antwn

Diolch gwenynen am y wefan am yr tren yn Bae Abertawe mae hi'n ddiddorol iawn. Siarls gobeithio eich arholiadau wedi bod yn dda. Bydda di falch i weld hwy gorffenedig ar dydd Mercher. Os fi wneud camgymeriadau gyda fy gramadeg fyddwch chi dangos ble fi wneud y camgymeriad os gweloch yn dda Welcome back to the board Siarls and Antwn

Thanks Gwenynen for the webpage about the Swansea Bay train it was very interesting. Siarls I hope your exams went well You will be glad to see them finished on Wednesday. If I make mistakes with my grammar will you show me where I made the mistake please
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a SonixFM radio station that is based in Canada. SonixFM and SonixCast provide music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With IE 8.0 (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]

Celtic Hearts Gallery | Celtic Mates Dating | My Celtic Friends | Celtic Music Radio | Family Heraldry | Medieval Kingdom | Top Celtic Sites | Web Celt Blog | Video Celt