Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
Siarls 
Posted: 16-May-2005, 08:52 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Sorry, I didn't put English translation for me above:

I have to say I'm skeptic of links between Welsh and native American languages.

Sometimes, I find it difficult to believe there are links between Welsh and Gaelic!!


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 20-May-2005, 10:14 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

QUOTE (WizardofOwls @ 18-Apr-2005, 10:02 AM)
By request, this thread is for learners of Welsh. Please feel free to practice your Welsh here, however if possible please include a translation so that those who are less advanced than you can understand what you are saying.

Bore da ac cafarchion o'r Awstralia. Dw i'n byw yn Brisbane mae h'in haf bob dydd yma. Dw i'n dysgu Cymraeg ers Mis Hydref 2004

Good morning andgreetings from Australia I live in Brisbane iyt is summer everyday here i have been learning welsh since October 2004


--------------------
A fo ben bid bont
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 21-May-2005, 07:45 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Sut mae, austaff? Croeso i'r fforwm. Dw i'n hapus dy fod di'n postio. Sut wyt ti'n dysgu Cymraeg? Mae "Introductions" yn "Celtic Languages." Nei di bostio 'na?

Hi, austaff. Welcome to the forum. I'm happy you're posting. How do you study Welsh? There is "Introductions" in "Celtic Languages." Will you post there? (It may be on the 2nd page.)--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
WizardofOwls 
Posted: 21-May-2005, 11:16 AM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,141
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

QUOTE (austaff @ 21-May-2005, 12:14 AM)
Bore da ac cafarchion o'r Awstralia. Dw i'n byw yn Brisbane mae h'in haf bob dydd yma. Dw i'n dysgu Cymraeg ers Mis Hydref 2004

Good morning andgreetings from Australia I live in Brisbane iyt is summer everyday here i have been learning welsh since October 2004

Good morning austaff! Welocme to Celtic Radio and to the Celtic Languages forum! I am Allen and I am the moderator in this forum. Please feel free to look around and explore at your leisure! And, as gwenynen said, tell us a little about yourself in the Introductions thread. Here is a link, if you are interested in doing so: http://www.celticradio.net/php/forums/inde...?showtopic=7030

Anyway, I am so glad you found us. Come back and visit with us often, okay?

Welcome to the family! smile.gif


--------------------
Sln agus beannachd,
Allen R. Alderman

'S i Alba tr mo chridhe. 'S i Gidhlig cnan m' anama.
Scotland is the land of my heart. Gaelic is the language of my soul.
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
gwenynen 
Posted: 22-May-2005, 03:06 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

QUOTE (Siarls @ 02-May-2005, 12:11 PM)
I've highlight "o ganlyniad i" because it's an excellent phrase. It can be used for any sentence where you want to express consequence.

Ro'n i'n mor hapus i ddarllen newyddion hyn: "O ganlyniad i gysylltiad newydd sydd wedi datblygu rhwng coleg Sir Gr a choleg yn Xi'an, caiff myfyrwyr o China gyfle i ddilyn cyrsiau chwaraeon yng Nghymru." - BBC Wales

I was so happy to read this news: "As a result of new connection which has developed between Sir Gr (English name?) College and a college in Xi'an, Chinese students can have a chance to follow sports courses in Wales."

Gobeithio bod y cyfieithiad yn iawn! --- I hope the translation is correct!
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 22-May-2005, 09:39 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Helo Gwenynen, Siarl ac pawb

Gwenynen eich Cymraeg yn dda iawn. Sut hir wedi dod chi ddysgu Cymraeg? Dw i'n newydd dechrau ddysgu Cymraeg defnyddio "BBC Cymru Catchphrase" ac Cadw Swn

Siarl fy chwiorydd yng nghyfraith yn fyw yn Pont Lliw yn agos Abertawe .Dw i'n fyw yn y Rhondda cyn symudol i Awstralia, dw i'n ymddeol nawr ac mwynhau darllen llyfrau ac yn mynd i'r sinema a theatr gyda ffrindiau. Esgusodi fy gramadeg os gweloch yn dda
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 23-May-2005, 05:25 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Helo Austaff. Fi'n byw yn agos iawn i Bontlliw! Tuag 1 filltir a d'eud y gwir. Ti'n siarad Cymraeg yn dda iawn, ond ni'n mynd i edrych at eich tregiladau yn fuan!!! Pam symudoch chi i Awstralia? Ydych chi Gymro, te?

A fi'n byw yn agos iawn i goleg Sir Gr hefyd - tua 5 milltir o fy nhŷ, Gwenynen!


Hello Austaff. I live very near to Pontlliw! About 1 mile, actually. You speak Welsh very well, but we'll look at your mutations soon! Why did you move to Asutralia? Are you Welsh, then?

And I live near Sir Gr college - about 5 miles from my house, Gwenynen! By the way, Sir Gr is the colloquial form of Sir Gaerfyrddin or Carmarthenshire in English. The college is formally called Sir Gr though.

The reason why it's Gr and not Gaer is because in my dialect, we do not say "ae". We say , usually, although it varies.
In my dialect, this how we'd pronounce:

Cymraeg = Cymrg
treigladau = treglade
mae = ma
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 23-May-2005, 08:25 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Hi, Austaff. Dw i'n teimlo'n fel dechreuwr o hyd er mod i'n dysgu Cymraeg dros flwyddyn a hanner. Mae hi'n anodd i wneud cynnydd yn gyflym heb tiwtor. Ond chi wedi gwneud yn dda iawn mewn amser byr. --- I feel like a beginner still although I've been learning Welsh over a year and half. It's difficult to make quick progress without a tutor. But you have done very well in a short time,

Question for Siarls: will "mewn amser byr" do for "in a short time"?

Dysgais i 'Cadw Swn' hefyd. Pa wers 'Catchphrase' dych chi'n dysgu? Dw i'n dysgu 'Lloyds.' ---I studied 'Cadw Swn' too. Which 'Catchphrase' do you study? I'm studying 'Lloyds.'

Siarls, byddi di'n cwrdd myfyrwyr o China, efallai. --- You'll meet students from China, maybe.

Darllenais i newyddion am lythyron Richard Burton ym Mhriysgol Abertawe hefyd. --- I read news about Richard Burton's letters at Swansea University too.

Diolch am esbonio 'Sir Gr.' --- Thanks for explaining 'Sir Gr.'
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 23-May-2005, 10:18 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Diolch y ddwy

Dysgais i defnyddio "Lloyds" hefyd gwers 25 nawr dw i'n dysgu yn araf, ond eisiau helpu gyda fy gramadeg etc Dydw y ddim yn cael neb i siarad a Cymreig yma fy ffrindiau yn Awstralians.

I learned using Lloyds also lesson 25 now, I am learning slowly but need help with my grammar etc I dont have no one to talk welsh to here my friends are Australians

Ro'n i'n cynhenid yn y Rhondda ac gweithio yng Gaerdydd tan 1972. Cofiais i mynd i'r Mumbles ac mynd ar y tren o Abertawe ar hyd y traeth pan ro'n i'n ifanc ac yn mynd i'r Pier i weld y bad achub. Symudais i Awstralia gyda fy wraig ac dwy mab yn 1972 i fyw yn Mhrisbane

I was born in the Rhondda and worked in Cardiff until 1972 I remember going to Mumbles on the train from Swansea when I was young and going on the peir to see the lifeboat . I moved to Australia with my wife and two sons to live in Brisbane

Gwenynen I am not sure even if Siarl remembers the little rickety train that used to travel alongside Swansea bay to the Mumbles. At the Mumbles there is a pier where you can play the slot machines and on the end was the lifweboat house where you can go to look over the lifeboat etc it was a big day out when I was young

Siarl please feel free to pick holes it is the only way for me to learn biggrin.gif
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 24-May-2005, 05:08 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Fi'n edrych ar y Mwmbwls reit nawr! O'r swyddfa fy mam. Fi'n gallu gweld Abertawe, Port Talbot, y Bannau Brycheiniog a Dyfnaint hefyd.
I'm looking at Mumbles right now! I can also see Swansea, Port Talbot and Devon as well.

Caeodd y tren Bae Abertawe cyn imi gael fy ngeni! Ond, mae mam yn cofio fe. Fi'n meddwl y dylai dygyd y tren yn ol.
The Swansea Bay train closed before I was born! But my mother remembers it. I think they should bring the train back.

Eich Cymraeg yn dda iawn, Austaff. Ond shwd dych chi'n teimlo am y treigladau? Sai'n siarad Cymraeg ramadegol fel ti'n gallu gweld fi'n shwr, fi'n siarad tafodiaith Dyffryn Lliw, ond mae treigladau yn bwysig iawn i bawb. Os ti'n siarad Cymraeg Safonol neu dim, mae treigladau yn wastad pwysig.
Your Welsh is really good, Austaff. But how do you feel about mutations? I don't speak Grammatical Welsh as you can see I'm sure, I speak the Lliw Valley dialect, but mutations are very important to everyone. If you speak Standard Welsh or not, mutations are always important.

Dych chi'n gofalu os ni'n mynd dros y treigladau yn yr edau Croeso i Gymru?
Do you mind if we go over your mutations in the Croeso i Gymru thread??
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 24-May-2005, 09:05 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Gwers 25! Chi'n gallu ysgrifennu mor dda! Sut wyt ti'n dysgu? Dw i'n dysgu'r wers 49 nawr. Ro'n i'n hoffi Colin Davies sy'n bod Guto. Ond nawr mae actorion gwahanol yn hollol yn y ddeialogau. Hoffwn i wybod beth roedd hi'n digwydd ar eu gwyliau yn Ffrainc. Ro'n nhw wedi gwneud trefniadau i'r daith ond ro'n nhw erioed wedi mynd!

Lesson 25! You can write so well! How do you study? I'm studying lesson 49 now. I liked Colin Davies who was Guto. But now there're completely different actors in the dialogs. I want to know what happened to their holidays in France. They were making arrangements for the trip but they never went!

Mae llawer o gymdeithasau Cymru yn Awstralia. Mae un ym Brisbane, dw i'n siwr. Gallech chi'n siarad dysgwyr eraill 'na.

There are many Welsh societies in Australia. There's one in Brisbane, I'm sure. You can speak with other learners there.

Dw i'n falch iawn eich bod chi'n dal i bostio 'ma!

I'm very glad you keep posting here!
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 24-May-2005, 10:03 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Diolch Siarls

Mae fy nith mynd yr Brifysgol Abertawe hefyd Mae hi'n wneud celfau fy meddwl. Dydw i ddim yn gwybod y Dyffryn Lliw siarad a tafodiaith wahanol o De Cymru?
Mae Mhrisbane y ddinas newydd ac yw lan ac ffres gyda llawer o bryniau fel Abertawe. Llawer o bobl dod o wahanol wledydd ac yn siarad a wahanol iaith ond y rhan nhw siarad a Saesneg . Ryn ni cael traethau gyda tywod wyn ac las mor. Mae haul yn twym yn yr Haf ac yn gynnes yn yr Gaeaf Dydyn ni ddim wedi cael a llawer o law am bump flynoedd nawr ac mae dams yn sych ryn ni eisiau a llawer o law i lenwi hwy. Ond fyddwn ni wedi cael arhosiad tan yr Haf nawr.

My neice goes to the Univeristy of Swansea also she is doing Arts I think. I didnt know the Lliw Valley had a different dialect from South Wales? Brisbane is a new city and is clean and fresh with a lot of hills like Swansea A lot of people ccome from different countries and speak different languages but mostly they speak English. We have beaches with white sands and blue sea. The sun is hot in the summer and warm in the winter. We have not had much rain for 5 years now and the dams are dry we need a lot of rain to fill them. But we will have to wait until summer now
PMEmail Poster               
Top
austaff 
  Posted: 24-May-2005, 11:23 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

biggrin.gif Diolch Gwenynen

Hoffais i siarad a pobl o wahanol wledydd fel chi ac Siarls. Wers 25 mae Rhys sy'n edrych am waith ddiddorol iawn . Dw i'n ddefnyddio E-Wlplan hefyd gan Brifysgol De-Orllewin Cymru mae cwrs yn dda iawn dysgais i tipyn bach o'r pob un. Dw i'n ffeindio fy gallu darllen ac ysgrifennu Cymraeg wrth postio yma. mae gyfle i ymarfer fy Cymraeg ac Siarls helpu gyda ein gramadeg.

Fydda i edrych am cymdeithas Cymru yma ond dw i eisiau siarad a Cymraeg tipyn bach yn well gyntaf.. Chi siarad wych Cymraeg da iawn Mae hi'n wych siarad i chi yma am dy fwrdd ac i siarad a eraill dysgwr

Thanks Gwenynen

I like talking to people from different countries like you and Siarl. Lesson 25 Rhys is looking for work, very interesting, I use E-Wlplan also by the Uni of West Wales the course is very good I lkearn a little bit from each one. I am findinfg I can read and write welsh by posting here it is a chance to practice my welsh and Siarls helps qwith our grammar

I will look for a welsh society here but I want to talk welsh a little bit better first. You speak great welsh well done. It is great talking to you here on the board and
to talk to another learner.

http://www.swan.ac.uk/dace/e-wlpan/Default.htm

This is the E Wlplan site if you would like to check it out king.gif
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 25-May-2005, 07:31 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Diolch, Austaff am y wefan. Mae hi'n edrych yn dda ond allai ddim gwrando ar y ddeialogau. Ydy'r cyrsiau am ddim?

PMEmail PosterUsers Website                
Top
gwenynen 
Posted: 25-May-2005, 07:35 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Woops, forgot the English version: Thanks, Austaff for the website. It looks good but I can't listen to the dialogs. Are the courses free?
PMEmail PosterUsers Website                
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a SonixFM radio station that is based in Canada. SonixFM and SonixCast provide music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With IE 8.0 (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]

Celtic Hearts Gallery | Celtic Mates Dating | My Celtic Friends | Celtic Music Radio | Family Heraldry | Medieval Kingdom | Top Celtic Sites | Web Celt Blog | Video Celt