Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
Ride a Cowboy 
Posted: 23-Sep-2005, 01:49 AM
Quote Post

Member is OfflinePeasant
*

Group: Celtic Nation
Posts: 14
Joined: 03-Jun-2005
ZodiacReed

Realm: Alberta, Canada.

male

QUOTE (Siarls @ 21-Sep-2005, 09:32 AM)
Pwnc newydd yn swnio fel syniad da ichi Cowboy! Syniad da yn wir, Gwen.

A new topic sounds like a good idea for you Cowboy! A good idea indeed, Gwen.

New Topic for the Beginners Welsh thread? Sure... I am dieing on the "Yes" and "No" in welsh... when tae use what.. and what tae use. unsure.gif


Other then that... I can't help much for a new topic that I can write in both Welsh and English... (Not without every word a direct copy-paste from the Online Dictionary)
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 23-Sep-2005, 09:09 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Ie fi'n gallu gweld - mae "yes" ac "no" yn eiriau anodd iawn yn Gymraeg. Ond does dim angen dechrau pwnc newydd mewn adran yr iaith Gymraeg. Beth am y fforwm diwylliannol Cymru?

Yeah I can see - "yes" and "no" are very difficult words in Welsh. But you don't have to start a new topic in the Welsh Language section. What about the Wales culture forum?


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 24-Sep-2005, 04:07 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Falle bod cwpl o fy ffrindiau yn dod fan hon cyn bo hir. Fi wedi bod yn son amdanoch chi gyd a Celticradio.net! Mae un o fy ffrindau eisiau ymuno nid a^ ni, ond a^'r fforwm Gaeleg yr Alban! 'Dyw e ddim yn siarad Cymraeg a 'dyw e ddim yn Albanwr, ond am unrhyw rheswn, mae eisiau dysgu Gaeleg. 'Dyw fy rheolwraig ddim yn ei ddeall.
"Sai'n deall e, Siarls, ma lot o Gymry yn dysgu iethodd erell pryd ma 'da nhw iath reit fan hon. Ddwn yn biti fawr os ni colli hi", meddai.
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 25-Sep-2005, 06:31 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

falle bod --- yn dod Maybe come
fi wedi bod yn I have been (fi is always Southern)
sn am talk about, mention
amdanoch chi about you
'dyw e ddim he doesn't/he isn't
ma mae in Southern dialect
iethoedd erell other languages in Southern dialect
'Ddwn yn It would be in Southern dialect
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 26-Sep-2005, 08:08 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Dw i'n gobeithio gallai'r holl Gymry di-Gymraeg yn dysgu'i mamiaith. Ac wedyn, gallen nhw dechrau dysgu ieithoedd eraill.

--- I hope all the non-Welsh speaking Welsh would learn their mother language. And then, they could start learning other languages.

This was a short but extremely challenging compostition for me! "Gallu" has so many variations including dialects! I don't think I'll ever get it straight. Please correct me, Siarls.)


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 26-Sep-2005, 10:23 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Mae gallu yn anodd iawn, a mae un o nemor o ferfau sy'n cael ei rhedeg yn rheolaidd. Fel ti'n gwybod, dydyn ni ddim yn rhedeg bob berf. Mae dy frawddeg yn dda iawn, dim ond un gywiriad rili:
gobeithio y gallai

Mae rhaid ddweud "that" yn Gymraeg. Mae "that" yn gwahanu yn Gymraeg, ond pryd ti'n gweld berfau sy'n cael eu rhedeg, defnyddio y pob tro!

Gallu is very difficult and it's one of the few verbs we regularly conjugate. As you know, we don't conjugate every verb. Your sentence is excellent, just one correction really:
gobeithio y gallai

You have to say "that" in Welsh. "That" varies in Welsh, but when you see a conjugated verb, always use y
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 26-Sep-2005, 01:58 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Ardderchog Siarls, fyddwn ni'n eu croesawu fan hyn yn frwdfrydig, siwr o fod. Dw i'n sgwennu stori arall ar gyfer y bwrdd "Esteddfod Arlein".

Am y frawddeg Gwenynen, a ddylai'r frawddeg fod.........?

....y gallai'r holl Gymry di-Gymraeg yn dysgu'U mamiaith.

Mae Cymry yn lluosog, on'd ydy? Esbonewch os gweli di'n dda os yw f'awgrymiad yn anghywir.......pam?

Ardderchog - excellent
croesawu - to welcome
brwdfrydig - enthusiasm
brawddeg - sentence
lluosog - plural
awgrymiad - suggestion
esbonio - to explain


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 26-Sep-2005, 10:57 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Diolch Sirals. Ceisia i cofio "y." --- Thanks Siarls. I'll try to remember "y."

PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 27-Sep-2005, 07:53 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Ah wrth gwrs, Antwn, ti'n iawn - Cymry ydy enw lluosog. Ond, achos bod "u" ac "i" yn gwneud yr un swn a'u gilydd, o'n i ddim yn gweld. Pan ddweud hwnna, sai eisiau amharu hyder, yn arbennig pryd mae rhywbeth sy ddim yn bwysig iawn mewn llafar.
Hefyd, sai'n shwr, ond fi'n meddwl bod "eu" ac "ei" yn cael eu newid i 'w ar l geiriau sy'n terfynu gyda u neu i. Yn bendant, dywedir i'w ("to their/his/her"), ond mae rhaid imi wirio os mae'r rheol yma yn cymhwyso i bob cymeriad.

Of course, you're right Antwn - Cymry is a plural noun. But, because "u" and "i" sound the same, I did not notice. Saying that, I do not want to knock confidence over something that's not overly important in spoken Welsh.
Also, I'm not sure, but I think that it would be dysgu'w because eu and ei becomes 'w after words ending in u and i. Definitely, i'w is said for to their/his/her., but I have to check if this applies to every case.
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 02-Oct-2005, 01:41 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Dyma erthygl am T. Llew Jones oddiar Gymru'r Byd. Mae hi yn Gymraeg. Os byddwch chi'n clicio ar y geiriau "Turn On - Troi Ymlaen" fyddwch chi'n gallu gweld rhai gyfieithiadau i'r Saesneg o eirfa. Rho'r cursor ar y geiriau melyn.

Here's an article about T. Llew Jones from Cymru'r Byd. Its in Welsh. If you will click on the words "Turn On - Troi Ymlaen" you will be able to see some translations to English of vocabulary. Put the cursor on the yellow words.


http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_4300...800/4302822.stm
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 02-Oct-2005, 03:09 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Diolch Antwn am y wefan. Un o fy hoff awduron ydy e.

--- Thanks Antwn for the website. He's one of my favorite authors.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
gwenynen 
Posted: 03-Oct-2005, 08:50 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Gellwch chi glywed T. Llew yn siarad (dim ond ychydig o eiliadau) ar Post Cynta, Radio Cymru heddiw!

--- You can hear T. Llew speak (only a few seconds) on Post Cynta, Radio Cymru today!
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 06-Oct-2005, 10:50 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Lle wyt ti, Austaff? Weles i ddim postiau amdanat ti yma ers wythnosau.

Where are you Austaff? I haven't seen posts from you here for weeks.
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 06-Oct-2005, 12:36 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

A dydyn ni ddim dal wedi clywed o Susieg ers misoedd hefyd!
And we still haven't heard fromSusieg in months!
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 06-Oct-2005, 09:27 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Bore da pawb

Dyma fe rolleyes.gif . Dw i wedi dod prysur iawn gyda fi waith. Mae Gwanwyn ac yn barod mae'n poeth iawn yma yn Mhrisbane mae tymheredd 33 canradd yn i'r cysgod. cool.gif

Antwn rwyt ti'n wedi feindio swydd newydd hyd yn hyn?

Gwenynen rwyt ti'n wedi orffen eich traethawd Gymraeg am yr eisteddfod Japaneaidd ac allwn ni darllen hi?

Cest ti profiad ofnadwy gyda cnafiaid 'na Siarls Allet ti siwio hwy am eich niweidio?

Rydyn ni wedi Nadolig addurniadau i fyny yn i'r siopa yn barod beth amdanat ti?


I have been busy with my work. Its Spring and already its very hot here in Brisbane the temperature 33 Centigrade in the shade.

Antwn have you found a new job yet?

Gwen did you finish your welsh essay for the japanese eisteddfod and can we read it?

You had a terrible experience with those villains Siarls Can you sue them for your injuries?

We have Christmas decorations up in the shops already, what about you?

Cofion gorau
Austaff


--------------------
A fo ben bid bont
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a SonixFM radio station that is based in Canada. SonixFM and SonixCast provide music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With IE 8.0 (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]

Celtic Hearts Gallery | Celtic Mates Dating | My Celtic Friends | Celtic Music Radio | Family Heraldry | Medieval Kingdom | Top Celtic Sites | Web Celt Blog | Video Celt