Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
austaff 
Posted: 21-Oct-2007, 05:46 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Helo pawb

Rwy wedi bod yn brysur iawn iawn gyda fy waith. Diolch Siarls gobeithio byddet tin gallu i helpu Peggi rhywsut.

Ydw Gwen wyt tin nabod hi hefyd? Peggi cau ei tŷ yn America ac symud ir Abertawe i cymryd cwrs Cymraeg yn yr brifysgol ar gyfer tair mlynedd, mae hin ddewr iawn.
Mae Linda yn nabod hi hefyd Gwen dy ffrind or Blog Mali.

Ble mae Antwn sut wyt ti fy ffrind??

Gobeithio dy dal y Swyddog Dynion Siarls haha


--------------------
A fo ben bid bont
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 22-Oct-2007, 08:15 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Hi Austaff. Neis o glywed oddi wrthot ti eto.

Na, dw i ddim yn nabod Peggi. Dim ond darllen ei blog o bryd i'w gilydd dw i. Ydy, mae hi'n ddewr iawn. Gobeithio bydd popeth yn iawn.


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 23-Oct-2007, 06:24 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Smae Gwen

Pen blwydd hapus i ti.
Rwyn gwybod dy fod tin un deg wyth oed yr mis ma. happybday.gif

Rwyt tin edrych yn dda iawn am ferch ifanc hefyd partytime.gif
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 24-Oct-2007, 09:00 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Diolch yn fawr i ti, Austaff. Mae'n anodd credu mod i'n mynd yn hanner can mlwydd oed! Ond dw i'n teimlo'n ifancach tu mewn! smile.gif
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 24-Oct-2007, 12:15 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

O'n i'n meddwl mai ym mis Tachwedd oedd dy ben-blwydd di, Gwen???


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 24-Oct-2007, 06:31 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Ydi. Dw i'n hapus cael cyfarchiad penblwydd oddi wrth Austaff beth bynnag.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 25-Oct-2007, 07:47 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Penblwydd hapus pryd bynnag y mae Gwen. Shwmae pawb. Gobeithio bod popeth yn iawn gennych chi gyd. Dw i wedi colli fy swydd unwaith eto...downsizing (gwn i ddim y gair Cymraeg), felly prysur iawn ydw i.


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 25-Oct-2007, 09:05 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male


Helo pawb

O na Antwn mae flin da fi i clywed dy fod tin colli dy swydd unwaith eto ac jyst o flaen Nadolig trueni Beth wyt tin mynd i wneud nawr ond edrych ar swydd arall.. sad.gif

Roedd fy wir pen blwydd ddoe mae en pedwar deg oed. Aethon ni ir tŷ bwyta Tsieineaidd i dathlu ie pen blwydd. Roedd en nos dda, llawer o sn ac chwerthin hwyl iawn.

Ar ddydd Sadwrn mae en mynd ar mordaith gydag ei fam a brawd. Byddan nhwn teithio i fyny y arfordir o Queensland ir Barriff ac ymweld a ynysoedd fanna byddan nhwn gallun nofio a snorkel i weld y pysgod trofannol ayyb. Maen nhwn lwcus iawn
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 26-Oct-2007, 08:33 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

O Antwn, mae'n ddrwg gen i glywed hynny! Wyt ti'n chwilio am swydd newydd rwan?

Austaff, beth ydy "fy wir"?
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 26-Oct-2007, 05:58 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

QUOTE (gwenynen @ 26-Oct-2007, 09:33 AM)
Wyt ti'n chwilio am swydd newydd rwan?


Ydw. Ar waethaf bobeth, teimlaf yn iawn ar hyn o bryd. Dw i'n gweithio i'r eithaf ar ddwy swyddi dros dro gyda bwriad o gael hyd i rywbeth yn barhaol o'r diwedd. Fel ti'n ddweud Austaff, beth arall galla i wneud? Mae'r dalaith hon yn cadw'r ail-uchaf graddfa ddiweithdra allan o'r holl UDA am ryw reswm. Os roedd arian gennyf fyddwn yn symud rhywle arall i sicrwydd. Ah wel, un dydd ar y tro.....

Ym mis Medi oedd fy mhenblwydd fy hun - 56 oed ydw i yn awr...mae'n anodd i'w credu. Fel tithau Gwen, nad ydw i'n teimlo mor oed ag hynny tu fewn.

Mae'r tywydd wedi bod yn braf iawn dros yr wythnos gynt er gwaethaf y nosweithiau rhynllyd. A wnaethoch chi gyd fwrw syllu ar y lleuad lawn neithiwr? Gwych!
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 26-Oct-2007, 07:57 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Gobeithio cei di hyd i swydd parhaol yn fuan, Antwn.

Penblwydd hapus i ti hefyd. Does dim amser i ni fynd yn hen, nag oes?
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 26-Oct-2007, 11:13 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

QUOTE (gwenynen @ 26-Oct-2007, 08:57 PM)
Gobeithio cei di hyd i swydd parhaol yn fuan, Antwn.

Penblwydd hapus i ti hefyd. Does dim amser i ni fynd yn hen, nag oes?

Gobeithiaf hefyd. Diolch Gwenynen. Mewn gwirionedd, dydw i'n sylwi ar f'oedran cymaint nes i mi sefyll o flaen y drych. Pwy mae'r person hwn yn edrych arnaf fi? Estronwr yw e! Yr hyn sy'n od iawn yw'n edrych ar luniau o fyfi fel dyn ifanc. Pryd o'n i erioed yn edrych ifanc fath ag hogyn? Ro'n i wedi anghofio. Ai amser sy'n mynd heibio ar frys...dim f'ymwybyddiaeth na'r parhad o fyfi. Mae'n ymddangos i mi fod ddoe ro'n i ddim ond 16 oed - wedyn digwyddodd fast forward i heddiw yn sydyn. Wrth gwrs, does dim drych sy'n dweud celwydd. Breuddwydi ymlaen Antwn......
rolleyes.gif
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 28-Oct-2007, 06:29 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Gwen rwy wedi wneud camgymeriad eto Mae fy ŵyr dim wir = my grandson twp dw i

Bydda i 66 ar dydd Mercher. Pryd rwyn sefyll o flaen y drych fy dweud pwy ydy hwn y dyn yn golygus!!! Weld fy llun wel beth wyt tin meddwl?


Attached Image. (Click thumbnail to expand)
Attached Image (Works with IE Only)
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 29-Oct-2007, 04:10 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Oh sori i glywed dy newyddion drwg, Antwn.

Hapus i glywed am dy newyddion hwyl, Austaff (gyda llaw, dw i wedi cwrdd a Peggi)

Dw i'n brysur iawn gyda fy mlwyddyn olaf! Dw i ddim yn mwynhau Eidaleg eleni... mae'r Gymraeg yn ffantastig, fel arfer!
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 29-Oct-2007, 09:43 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Penblwydd hapus i ti hefyd, Austaff. smile.gif Ti'n edrych yn reit golygus fel arfer!

Llun da, Siarls. Ti'n edrych mor olygus ag Austaff bron!
PMEmail PosterUsers Website                
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. TorontoCast provides music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]