Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Advanced Welsh, Welsh Only!
Bookmark and Share
austaff 
Posted: 20-Feb-2006, 05:45 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Sut mae Antwn Sut mae dy swydd newydd wyt ti'n rheolwr eto!!
gobeithio y byddi di'n gwella yn fuan thumbs_up.gif


--------------------
A fo ben bid bont
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 21-Feb-2006, 05:48 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Diolch pawb - dw i wedi bod yn teimlo yn well ond y mae'n dal gyda fi beswch drwg.

Am waith? Mae'n iawn ....am y tro. Nag ydw Austaff - dim rheolwr ydw i eto. Dyw i'n moyn y swydd 'na, diolch. Fyddwn i'n teimlo fel gwarchodwr!


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 25-Feb-2006, 02:28 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Shwmae bawb. Ydych chi'n gwybod "Pedwar peth" sy wedi bod yn boblogaidd ymhlith y blogwyr yn ddiweddar? Dw i'n teimlo baidd yn anesmwth ysgrifennu pethau personol i bawb ar y we ond beth am wneud hynny rhyngddon ni? Bydd hi'n hwyl! Gad i mi ddechrau. (Gwnes i newid cwestiynau tipyn.)

Pedwar swydd dw i wedi'r cael:
1. ysgrifenyddes i gwmni Denmarc
2. tywysyddes ar fws teisio
3. gweithwraig mewn siop Sushi
4. gweithwraig mewn ffatri fferyllol (Roedd y holl swydd yn Tokyo.)

Pedwar lle dw i wedi byw ynddyn nhw:
1. Tokyo a Kobe, Japan
2. Kansas
3. Indiana
4. Oklahoma

Pedwar lle dw i wedi bod ar wyliau:
1. gwahanol llefydd yn Japan
2. Hawaii
3. Washington D.C.
4. Aspen, Colorado

Pedwar hoff ffilm:
1. Night Ride Home
2. Sense and Sensibility
3. Hornblower
4. Mynydd Grug

Pedwar hoff bwyd:
1. bara
2. caws
3. ffrwythau
4. cawl (Dw i'n hoff o fwyd syml!)

Pedwar hoff lyfr:
1. Land of My Fathers gan Gwynfor Evans
2. Tn ar y Comin gan T. Llew Jones
3. Persuasion gan Jane Austen
4. You Don't Speak Welsh gan Sandi Thomas

Pedwar gwefan dw i'n ymweld nhw bob dydd:
1. BBC
2. Cetic Radio Fforwm
3. Blogiadur
4. Maes-e

Pedwar lle hoffwn i fod rhyw ddiwrnod:
1. Abertawe (wrth gwrs!)
2. Aberystwyth
3. Caerdydd
4. Pen Llyn

Pwy ydy nesa?
--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 25-Feb-2006, 08:19 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Pedwar swydd dw i wedi'r cael:
1. Rheolwr Cyfrif
2. Prif Amcangyfrifyn
3. Rheolwr Adeilad
4. Syrfwr Meintiau

Pedwar lle dw i wedi byw ynddyn nhw:
1. Cwm Rhondda
2. LLanharan ar bwys Caerdydd
3. Briste
4.Brisbane Awstralia

Pedwar lle dw i wedi bod ar wyliau:
1. Cymru
2. Lloegr ac yr Alban.
3 Awstralia Sydney ac the Great Barrier Reef
4.Zealand Newydd

Pedwar hoff ffilm:
1. How Green was my Valley
2. Under Milk Wood
3. Braveheart
4. A Beautiful Mind

Pedwar hoff bwyd:
1. Cyw iar
2. Stir Fry
3. ffrwythau
4. Chinese Bwyd

Pedwar hoff lyfr:
1. Rape of the Fair Country gan Alexander Cordell
2. Holl llyfr gan Wilbur Smith
3. Hol llyfr gan Patricia Cornwell
4. Holl llyfr gan James Paterson

Pedwar gwefan dw i'n ymweld nhw bob dydd:
1. World Wide Welsh
2. Cetic Radio Fforwm
3. Ffowm Wales
4. Stock Reports

Pedwar lle hoffwn i fod rhyw ddiwrnod:
1. Japan
2. Egypt
3. Europe
4. Singapore

Pwy ydy nesa?
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 26-Feb-2006, 07:51 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Pedwar swydd dw i wedi'r cael:
1. Ariannwr mewn gorsaf betrol
2. Ariannwr mewn archfarchnad
3. Barmon
4. Cynorthwy-ydd mewn amgueddfa

Pedwar lle dw i wedi byw ynddyn nhw:
1. Caeredin, yr Alban
2. Glasgow, yr Alban
3. Bro Gŵyr
4. Abertawe

Pedwar lle dw i wedi bod ar wyliau:
1. Iwerddon
2. Paris
3. Barcelona
4. Rhufain

Pedwar hoff ffilm:
1. Pretty Woman
2. Shrek 2
3. First Wives' Club
4. Sister Act

Pedwar hoff bwyd:
1. Cragen-ddu
2. Pice bach
3. siocled
4. cocos

Pedwar hoff lyfr:
1. Homage to Catalonia gan George Orwell
2. Darnau gan Dylan Iorwerth
3. Xenophobe's Guide to the Welsh
4. 1984 gan George Orwell

Pedwar gwefan dw i'n ymweld nhw bob dydd:
1. Celtic Radio
2. email.swan.ac.uk
3. hotmail.co.uk
4. google

Pedwar lle hoffwn i fod rhyw ddiwrnod:
1. Madrid
2. Efrog Newydd
3. Norwy
4. San Ffransisco


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 27-Feb-2006, 08:45 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Ble yn Japan wyt t i eisiau mynd, Austaff? Wyt ti'n mynd i ddysgu Norwyeg(?) nesa, Siarls?

Wel, Antwn? Michael? Unrhywun arall?
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 27-Feb-2006, 08:49 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Norwyeg yw posibilrwydd! Mae un o fy ffrindiau nesa' yn byw ger Oslo. Hoffwn ymweld a^ hi. Mae Llychlyn yn ymddangos yn hardd iawn.

Er yr hoffwn ddysgu Catalaneg a Gwyddeleg.
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 27-Feb-2006, 07:23 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Gwenynen
Hoffais i ymweld a Mt Fuji ac wrth cwrs Nagasaki a Hiroshima rhoi fi parch ir bobl Japaneaidd pwy ar goll eu bywyd yn y rhyfel.

Hoffais i ymweld a Tokyo hefyd ac teithio ar y Tren Bwled ac y Seremoni Te gydar ferch geisha ayyb dw in hoffi popeth dwyreiniol
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 27-Feb-2006, 07:49 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Gwenynen Beth hoffet tin weld yn Cymru?
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 28-Feb-2006, 08:47 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Mae Fuji yn mynydd hardd tu hwnt. Gelli di ei weld e o'r ffenestri Shinkansen (Trn Bwled) os mae'r tywydd yn braf. Does dim Geishia mewn ceremoni te, Austaff!

PMEmail PosterUsers Website                
Top
gwenynen 
Posted: 28-Feb-2006, 09:01 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

QUOTE (austaff @ 27-Feb-2006, 08:49 PM)
Gwenynen Beth hoffet tin weld yn Cymru?

Mr! A Chapeli a thafarnau. Hoffwn i siarad 'r bobl yn hytrach na ymweld llefydd enwog, a dweud y gwir. Wrth gwrs, hoffwn i ddysgu ar gwrs Gymraeg.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 28-Feb-2006, 06:19 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Hoffwn weld Cymru, Sbaen deheuol unwaith eto, Prague, Stockholm....a Seland Newydd wedi gweld LOTR!! Dw i'n hoff o Sbaen, yn enwedig Granada.
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 28-Feb-2006, 10:53 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

QUOTE (gwenynen @ 28-Feb-2006, 09:47 AM)
Does dim Geishia mewn ceremoni te, Austaff!


0 na gwirion fi

Neb eisiau ymweld Awstralia pam? sad.gif
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 01-Mar-2006, 07:45 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

'Roedd New South Wales yn cael ei chynrychioli yn y Senedd y bore 'ma, Austaff!
A d'eud y gwir wrthyt - mae ofn arna i - mae lot o greaduron peryglus yn Awstralia!
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 02-Mar-2006, 11:06 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

QUOTE (Siarls @ 01-Mar-2006, 08:45 AM)
mae lot o greaduron peryglus yn Awstralia!

Ydy Siarls, rydyn nin greaduron peryglus ond dw i wedi fyw yma am 33 mlynedd ac dw i ddim wedi bod brathau erbyn y mogi eto.

Rydyn nin ladd corynod os mae nhw yn y tŷ. Rydyn nin osgoi nadredd ond dw i wedi weld unig chwech nadredd.

Rydyn ni wedi traethau hardd ac fforestau llaw ein trefi yn lan ac ffres dim sbwriel a haul am mwyaf or flwyddyn dim eira neu rhew ayyb.

Felly dod i Awstralia
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. TorontoCast provides music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]