Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Advanced Welsh, Welsh Only!
Bookmark and Share
WizardofOwls 
Posted: 17-Apr-2005, 05:11 PM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,142
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

Hello everyone!

I am introducing this thread as a place where those who are advanced in their studies of Welsh will have a place ot chat without having to post translations. Please try not to post any English here. Now, with that said, I must confess that I speak NO Welsh, so I will be depending on some of the more advanced learnersto help me keep an eye on this place so that nothing gets posted that shouldn't!

Now with that said, let's get on to the Welsh!


--------------------
Sln agus beannachd,
Allen R. Alderman

'S i Alba tr mo chridhe. 'S i Gidhlig cnan m' anama.
Scotland is the land of my heart. Gaelic is the language of my soul.
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
gwenynen 
Posted: 18-Apr-2005, 07:52 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

WizardofOwls,

Please let me write in English here just this time for the entire members. I thank you very much for setting up this new thread. I hope other Welsh learners and speakers will post here.

Hwyl am y tro!


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
WizardofOwls 
Posted: 18-Apr-2005, 07:59 AM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,142
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

Well, actually I would like to keep this particular thread for Advanced Welsh only. I will, however, start anohter thread for you, Beginner's Welsh, where you can post both in Welsh and English. Would that help?

I need to edit this in.... It appears that I misunderstood your original post. Yes you are excused for this one English post! And, by the way, you're welcome! smile.gif Sorry about that!

This post has been edited by WizardofOwls on 18-Apr-2005, 08:49 PM
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
Antwn 
Posted: 18-Apr-2005, 08:28 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Diolch am y fforwm Cymraeg ac i'r aelod ar Welsh Language of AZ sydd wedi awgrymu'r wefan hon. Dim ond dysgwr ydw i (ar ddiwrnod da) ond dw i'n falch o gael lle newydd i sgwrsio ac "hob nob" phobl am gerddoriaeth neu unrhywbeth eich bod yn hoffi. Welwn ni os bydd digon o siaradwyr yn tanysgrifio i'r bwrdd 'ma i gadw'r ymddiddan yn mynd ymlaen neu beidio. Dw i'n gobeithio am y gorau. Rho' wybod imi pa fath o gerddoriaeth eich bod chi'n hoffi yn well na dim arall os ydych chi'n moyn.

Tony


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 22-Apr-2005, 10:56 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Mae flin gennyf ond ni allaf ffeindio edau'r Gymraeg i Ddysgwyr. Ble mae, os gwelwch yn dda? Siaradaf Gymraeg yn rhugl, ond hoffwn gyfarfod a^ phobl newydd sydd yn siarad Cymraeg neu yn rhannu fy niddordebau.

Sorry but I can't find the Beginner's Welsh thread. Where is it, please? I speak Welsh, but I would like to meet new people who speak Welsh or who share my interests.


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
WizardofOwls 
Posted: 22-Apr-2005, 11:07 AM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,142
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

Hi Siarls! Here is a link for you:

http://www.celticradio.net/php/forums/inde...?showtopic=6861

Sorry for the English!
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
austaff 
Posted: 10-Feb-2006, 10:10 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Ddoe es i gydar fy wraig ir traeth am y dydd. Roedd y tywydd yn braf ac hualog. Does ddim lawer o bobl o gwmpas achos roedd y plant yn ir ysgol felly ydy hin dawel iawn. Mae mr yn gosteg gyda dim tonnau neu wyntog, y tywod gynnes y plant ifanc chwaraeon adeiladu castell tywod neu nofio yn y mr. Cerddon ni am milltiroedd ar hyd y traeth y haul twym ar ein cefn.

Gwelon ni eryrod mr arnofyn yn yr awyr, roedd maen nhwn hawdd i wylio. Eisteddon ni ac fwyta cinio canol dydd o brechdanau salad ac ffres ffrwythau a lawer o dwr.

Darllenodd ni ein lyfr am ychydig aeth fy wraig am nofio yn y mr wedyn syched yn y haul. Wedi blino dyn ni gyrroedd adref, yn l i realiti. angel_not.gif

hywl am y tro
Austaff--------------------
A fo ben bid bont
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 10-Feb-2006, 10:57 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

fy ngwraig rhaid i fi cofio
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 11-Feb-2006, 07:30 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

'Na swnio'n hyfryd, Austaff! Mae tywydd hyfryd fan hon hefyd - 'chydig oer ond dim ots - mae'n teimlo fel plygain yr haf!! (early summer's morning).

Pam 'dych chi gyd ddim yn cywrio'ch gilydd? Chi'n gallu trafod pwyntiau gramadegol ac anawsterau - be sy'n gywir, be sy'n gwneud synnwyr a sut chi'n gallu gwella,
e.e. dwedodd Austaff "o gwmpas". wel, yn yr achos 'ma, "o'n cwmpas" yw ffurf well. pam? ydy e'n gwneud synnwyr ichi? sut allech gofio rheol 'ma?

Wel, gydag arddodiaid fel "o gwmpas", mae rhaid dweud o gwmpas rhywbeth. So, o gwmpas beth? Wel, o gwmpas... "ni".
Felly:
o'm cwmpas (Around me)
o'th gwmpas (Around you)
o'i gwmpas (around him)
o'i chwmpas (around her)
o'n cwmpas (Around us)
o'ch cwmpas (Around you)
o'u cwmpas (around them)

Allech chi feddwl am arddodiaid eraill sy'n gweithio yn yr yn modd?

Gyda llaw Austaff, a dderbynaist fy ebost?
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 11-Feb-2006, 09:46 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Bendigedig, Austaff! O't ti'n nofio hefyd?

Roedd hi'n rhy gynnes ac yn sych yn y gaeaf eleni ond mae'n ddigon oer y dyddiau ma o'r diwedd (Dw i'n hoff o dywydd oer.) Dyn ni'n defnyddio 'wood burning stove' (dim lle tn.) Mae'n cadw'r ty'n gynnes iawn. Mae fy ngwr ac fy mab (16 oed) yn torri coedydd ar ei gyfer (dyna ti, Siarls!) o dro i dro. Mae tomen goedydd tn fawr wrth ochr y ty.

Diolch, Siarls am y restr. Does dim unrhyw dreiglad ar l "o'm" te?

PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 12-Feb-2006, 11:59 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Diolch Siarls am y rhestr bydda i cofio on gwmpas. Wyt tin wych athro smartass.gif

Gwenynen...Byddwn i wrth fy modd nofio ond ges i ddamwain yn 1981. Gwympais i oddi wrth y ceffyl ron in marchogaeth a thorri fy hasgwrn cefn. Collais i y ddefnydd o ddwy fy nghoesau ac un fraich felly dw in mewn gadair olwyn nawr. Ron in yn ysbyty Undeg un fis, i dechrau roedd hin caled ond dw i wedi dod i termau gydar fy bywyd mewn gadair olwyn, felly peidio (peidiwch) teimlo flin da fi wheelchair.gif
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 13-Feb-2006, 09:06 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Wyt ti'n teipio gyda un law, te? Na, fydda i ddim yn teimlo'n flin drosot ti. Dim ond falch dy fod yn dysgu gyda ni. Sut mae hwyl gyda Dyfal Donc? Dw i'n dysgu gwers deg nawr. Mae'n wych ar gyfer ymarfer siarad.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 13-Feb-2006, 01:26 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Ah! Tywydd cynnes, dw i'n cofio hynny. Ni allai Natur benderfynu pa fath o aeaf ei bod yn moyn eleni. 'Roedd Ionawr yn cynnes iawn, ambell waith collodd y tymheredd i 70F, chwedyn des i o hyd i eira ar y ddaear y bore 'ma. Yna yn y prynhawn daeth yr haul i maes a'i ddadlaith.

Austaff, wyt ti wedi bod yn teipio yn dda iawn wrth ddefnyddio un law yn unig! Mae'n rhaid iti gael llawer o hwyl ar y glan mor - dw i wedi clywed bod Awstralia yn cael traethau heirdd iawn!

Siarls, syniad diddorol - ein bod yn cywiro'n gilydd. Ond sut bydden ni'n gwybod pwy sy'n cywir hebddot? Wn i dy fod yn prysur iawn, ond dwyt ti'n gadael y wefan wych yma, wyt ti?
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 13-Feb-2006, 02:49 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Antwn, beth ydy "heirdd"?
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 13-Feb-2006, 06:09 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Gwenynen

Heirdd= beautiful fel ti
Fyddi di fy ffolant? biggrin.gif
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. TorontoCast provides music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]