Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Conversational Gaelic, For Beginners
Bookmark and Share
C Dubh 
Posted: 03-Aug-2006, 01:22 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Tha mi a' smaoineachadh gu bheil thu a' danamh air leth math leis a' Ghidhlig a' bhana-charaid. Tha mi Alba (air a' Ghalltachd) agus tha mi nam neach-ionnsachaidh cuideachd. Bha mi air a bhith air falbh airson o chionn ghreis ach tha mi air ais air a' bhrd. Co-dhi, ca' bheil duine sam bith eile? beer_mug.gif


--------------------
Bruidhinnibh Gidhlig Rium.
PMEmail Poster               
Top
GunChleoc 
Posted: 03-Aug-2006, 11:37 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 200
Joined: 25-Jul-2006
ZodiacBirch

Realm: Roinn-EorpaHal a' Ch, 's math do chionneachadh! biggrin.gif
Hello C, good to meet you

Tha mi toilichte nach eil an cuspair seo marbh!
I'm glad this topic isn't dead


--------------------
'S e saoghal a th' anns gach cnan
Fram na Gidhlig
PMEmail PosterUsers Website               
Top
C Dubh 
Posted: 04-Aug-2006, 06:19 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

QUOTE
Tha mi toilichte nach eil an cuspair seo marbh

Uill, Tha mi 'n dchas nach eil. Ach mar a thuirt mi riut - tha mi air a bhith air falbh airson uine mhr. Saoil carson a tha e cho samhach an-seo?
co-dhi, tha e math do choinneachadh cuideach.
PMEmail Poster               
Top
GunChleoc 
Posted: 04-Aug-2006, 11:01 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 200
Joined: 25-Jul-2006
ZodiacBirch

Realm: Roinn-EorpaQUOTE (C Dubh @ 04-Aug-2006, 02:19 PM)
Saoil carson a tha e cho samhach an-seo?

Chan eil mi elach air idir... 's e neach r a th' annam ann an-seo. 's dcha gu bheil eagal air an luchd-toisich rudeigin a sgrobh agus mearachdan a dhanamh sad.gif
I have no idea... I'm a newbie here. Maybe the beginners are afraid to post something and make mistakes

Na gabhaibh eagal oirbh! Cuidichibh sinn leibh smile.gif
Uill, feuchaidh mi laugh.gif


Don't be afraid! We'll help you
Well, I'll try
PMEmail PosterUsers Website               
Top
C Dubh 
Posted: 05-Aug-2006, 11:21 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Mise cuideachd....ma-tha cuideachadh a dhith air duine sam bith, bhithinn-sa toilichte an cuideachadh.
An toil leat cel Gidhealach a' Ghun?
PMEmail Poster               
Top
GunChleoc 
Posted: 05-Aug-2006, 12:05 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 200
Joined: 25-Jul-2006
ZodiacBirch

Realm: Roinn-EorpaIs toil leam cel traidiseanta agus Runrig - chan eil mi elach air mran cmhlan eile fhathast...

Chaidh mi dhan Danmark an ath-seachdain airson d chuirm-ciil Runrig clap.gif
PMEmail PosterUsers Website               
Top
C Dubh 
Posted: 06-Aug-2006, 01:40 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Math gu rireabh! smile.gif Mu choig bliadhna deug air ais chunnaic mi Runrig air da thuras. A' chiad thuras bha mi anns an Oban agus an ath-thurais a chunnaic mi iad bha mi ann an Glaschu. Bu fherr leam iad nuair a bha Donnie anns a' chmhlan tha agam ri rdh. De do bheachd?
PMEmail Poster               
Top
GunChleoc 
Posted: 06-Aug-2006, 02:13 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 200
Joined: 25-Jul-2006
ZodiacBirch

Realm: Roinn-EorpaChunnaic mi Runrig a' chiad thuras an Samhain sa chaidh. Cha robh mi elach orra idir, chaidh mi ann cmhla ri caraid. 'S ann aig an cuirm-ciil seo a chuala mi Gidhlig a' chiad thuras biggrin.gif

'S toil leam Donnie gu dearbh! Is toil leam Bruce cuideachd co-dhi, ach chan eil mran Gidhlig aige ge-t, tha mi a' smaoineachadh. 'S urrainn dhan Ruairidh seinn gu fortanach. 'S fior thoil leam an guth aige!
PMEmail PosterUsers Website               
Top
GunChleoc 
Posted: 07-Aug-2006, 12:42 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 200
Joined: 25-Jul-2006
ZodiacBirch

Realm: Roinn-EorpaQUOTE (GunChleoc @ 06-Aug-2006, 10:13 PM)
'S fior thoil leam an guth aige!

Tha mi a' smaoineachadh an-drsda gu bheil e "'S fior thoil leam a ghuth!" unsure.gif
PMEmail PosterUsers Website               
Top
C Dubh 
Posted: 07-Aug-2006, 11:25 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Tha mi a' smaoineachadh nach eil mran diofar ann. Tha deagh Gidhlig agad a' charaid. Shaoilinn gu robh thu 'g ionnsachadh Gidhlig airson ine mhoir. Thoisich mi air a' Ghidhlig mu thri no ceithir bliadhnachan air ais. Ach bi mi a' danamh mearachdan fad an t-siubhail rolleyes.gif Ach chan eil mearachd no dh a' danamh diofar sam bith. Cum suas an deagh obair. smile.gif
Tha mi a' dol leat. 'S e seinneadair math a th' ann.
PMEmail Poster               
Top
GunChleoc 
Posted: 07-Aug-2006, 12:22 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 200
Joined: 25-Jul-2006
ZodiacBirch

Realm: Roinn-EorpaUill, n mi mran mearachdan eile gu ndarrach, ach is toil leam ceartachadh a dhanamh mas urrainn dhomh. Agus ionnsaich mi rudeigin r an-diugh: 'S e "Thid mi a Dhanmark" a bhi agam ri rdh biggrin.gif

Falbhaidh mi a-mireach agus tillidh mi an deireadh-seachdaine seo. N mi ceilidh cmhla ri caraid ann an Odense agus thid sinn dhan cuirm ciil le chile. Agus bidh caraid air-loidhne ann an Snderborg. Tha mi an dchas gu bheil thu ann fhathast nuair a bhidh mi air ais, a Ch! Cuine a tha thu air a bhidh air falbh?
PMEmail PosterUsers Website               
Top
C Dubh 
Posted: 09-Aug-2006, 12:55 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Turas math dhut a charaid.
Cha bhi mi a' dol falbh am bliadhna gu mi-fhortanach. Co-dhi, greas ort air ais.
PMEmail Poster               
Top
GunChleoc 
Posted: 17-Aug-2006, 02:28 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 200
Joined: 25-Jul-2006
ZodiacBirch

Realm: Roinn-EorpaUill, tha mi air ais an-drsda agus bha e math dha-rribh!
Well, I'm back now and it was great

Bha mi nam sheasamh dreach ris an rd-rlar ann an Snderborg!
I stood right against the stage in Snderborg

Seallaibh dealbhan:

Odense:

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

Snderborg:

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image
PMEmail PosterUsers Website               
Top
C Dubh 
Posted: 18-Aug-2006, 11:57 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Deagh dhealbhan gu dearbh! Agus bha thu faisg air a' chomhlan mar a thuirt thu. Gl mhath. Ciamar a tha do chlusan? laugh.gif
PMEmail Poster               
Top
GunChleoc 
Posted: 19-Aug-2006, 12:24 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 200
Joined: 25-Jul-2006
ZodiacBirch

Realm: Roinn-EorpaBha an fuaim beagan na b' irde ann an Snderborg oir bha mi ris an rd-rlar agus na drumaichean gl labhar nuair a bha iad a' cluich A Reiteach, ach cha robh e ro dhoirbh. Bha mo chluasan math gu ler an ath latha biggrin.gif
PMEmail PosterUsers Website               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. TorontoCast provides music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]