Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Conversational Gaelic, For Beginners
Bookmark and Share
chi min tir 
Posted: 25-Nov-2005, 07:53 AM
Quote Post

Member is OfflinePeasant
*

Group: Celtic Nation
Posts: 8
Joined: 23-Nov-2005
ZodiacVine


male

Caite a' bheil thu a' fuireach c dubh? tha mise ann an Inbhir Nis, bha sneachd trm againn a-raoir ach dhuisg mi sa mhadainn agus bha i air falbh! 's chan eil againn a-nis ach uisge na mollachd! agus gaoth! bha mi an duil a dhol dhachaigh a-maireach ach tha Cal Mac a cuir bacadh orm! Meabainn!! rolleyes.gif

co-dhiu, feumaidh mi togail orm, tha obair agam ri dheanamh... ach mo thuraidhe se Dihaoine a th'ann agus chan urrain dhomh bhi air mo bhuadraigeadh!! wink.gif Tha mi an dchas gum bith deogh dheireadh sheacdainn agaibh uile! tha mise dol sios a dh'Obar Dheathain airson Cliar fhaicinn! wub.gif

mar sin leibh an drast' wink.gifPMEmail Poster               
Top
C Dubh 
Posted: 25-Nov-2005, 09:36 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Tha mi a fuireach faisg air Glaschu. Tha fhios 'am gu bheil thu a' fuireach ann an Inbhir-Nis ach 's ann Inbhir Nis a tha thu? Feumaidh mi rdh gu bheil Gidhlig bhreagha agad. An do dh'ionnsaich thu aig a' glin? 'S e neach-ionnsachaidh a th' annam agus tha mi a' smaoineachadh gu bheil i gl dhoirbh. rolleyes.gif
Bha sneachd trom againn -sa' mhadainn ach rinn e turadh. Ach tha i fuar is gaoth fhathast. Co-dhi, Filte chun a bhird. smile.gif


--------------------
Bruidhinnibh Gidhlig Rium.
PMEmail Poster               
Top
chi min tir 
Posted: 25-Nov-2005, 10:12 AM
Quote Post

Member is OfflinePeasant
*

Group: Celtic Nation
Posts: 8
Joined: 23-Nov-2005
ZodiacVine


male

mran taing ille! 's ann as Na Hearadh a tha mi, far an d'fhuar mi m'rach g, cha robh beurla agam idir gus an robh mi ochd bliadhna dh'aois anns an sgoil! rinn mi ceum Gidhlig ann an oilthigh Obar Dheathainn agus tha mi a' nis ag obair aig Brd na Gidhlig. Se m gu math inntineach a th'ann le Achd na Gidhlig againn agus a-nis tha sinn an dchas Plana Niseanta na Gidhlig fhoillseachadh ann an ine nach bidh ro fhada! biggrin.gif

Tha Gidhlig uabhasach math agad fhin cuideachd. Tha mi a' cridsinn gur e cnan duilich a th'ann an Gidhlig ma tha agad ri ionnsachadh. Tha mi a' smaoineachadh gu bheil mi fhn gu math fortonach nach eil agam ri sin a' dhanamh! unsure.gif ach dreach mar luchd labhairt na beurla, tha sinn ag ionnsachadh abairtean agus gnathsan cainnt r gach latha! cool.gif

PMEmail Poster               
Top
C Dubh 
Posted: 25-Nov-2005, 12:11 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Tapadh leat, thisich mi oirre ionnsachadh mu thri bliadhnachan air ais. Ach tha mi ag ionnsachadh leam-fhin aig an taigh...le leabhraichan, teipichean, telebhisean agus rudeigin eile mar sin. Tha mi 'n dchas gum tid mi air-ais gu colaisde an ath-bhliadhna. Ach tha bean is teaghlach agam agus 's dcha gum bi e gl dhoirbh dhomsa. Tha mi airson a dhol ann a dh' aindheoin sin cia-t. Am faca tu comadaidh ir air TV a-raoir? Bha e gl ibhinn. Co-dhi, mar sin sin leat.
PMEmail Poster               
Top
betsstanford 
Posted: 25-Nov-2005, 12:28 PM
Quote Post

Member is OfflinePeasant
*

Group: Celtic Nation
Posts: 12
Joined: 17-Mar-2005
ZodiacBirch

Realm: Western PA

female

What a terrific topic! I'll be studying this one a bit.

Thanks!

Bets
PMEmail Poster               
Top
C Dubh 
Posted: 30-Nov-2005, 04:55 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Latha Naomh Anndra sona dhuibh!!!
Ge b'e cit' a bheil sibh air an t-saoghal mhr tha mi 'n dchas gun tog sibh glainne uisge beatha na shlinte.
Slinte! beer_mug.gif cool.gif beer_mug.gif

O deoch-slainte mo ghaisgich
'S coir a faicinn 'ga lionadh
Us a cumail an cleachdadh
Mar fasan da rireadh
H-uile fear leis nach ait i
F'agam esan an iotadh
Bhith 'ga h-ol gur h-e b'annsa
Ma's branndaidh no fion i
Gur e b'annsa, gur e b'annsa
PMEmail Poster               
Top
Maddie 
Posted: 06-Dec-2005, 04:53 PM
Quote Post

Member is OfflineChieftain of the Clan
*****

Group: Celtic Nation
Posts: 100
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch


female

Slainte!

Phostadh mi cuideign ach chall e agus cha do chiumhne mi de bha e. tha e coltach gu bheil mi a'fas aosda ... unsure.gif
PMEmail Poster               
Top
C Dubh 
Posted: 07-Dec-2005, 06:23 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Nach eil sinn uile. laugh.gif
PMEmail Poster               
Top
WizardofOwls 
Posted: 07-Dec-2005, 07:14 PM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,142
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

Och tha! Agus mise cuideachd!


--------------------
Sln agus beannachd,
Allen R. Alderman

'S i Alba tr mo chridhe. 'S i Gidhlig cnan m' anama.
Scotland is the land of my heart. Gaelic is the language of my soul.
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
C Dubh 
Posted: 08-Dec-2005, 05:08 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

A bheil sibh uile a' coimhead air adhart ris a' Nollaig? Cha bhi i fada gus am bi i oirnn a-rithist. Tha na bthan uabhasach trang an-seo. Is beag orm a bhith a' dol timcheall nam Bthan aig m na bliadna seo. rolleyes.gif
PMEmail Poster               
Top
Maddie 
Posted: 08-Dec-2005, 09:20 PM
Quote Post

Member is OfflineChieftain of the Clan
*****

Group: Celtic Nation
Posts: 100
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch


female

uill... tha Nollaig ann a dh'aithghearr... agus chan eil airgead agam sad.gif 's beag orm a bhith a cheannach stuth a-nis. Tha gaol agam air mo theaglach ach 's luath orm bthan lna idir.

PMEmail Poster               
Top
C Dubh 
Posted: 09-Dec-2005, 03:52 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Nach biodh e math mur robh feum againn tiodhlacan Nollaig a cheannaich. Ach chan fhaigheamaid dad cuideachd! unsure.gif laugh.gif
PMEmail Poster               
Top
Maddie 
Posted: 09-Dec-2005, 08:21 PM
Quote Post

Member is OfflineChieftain of the Clan
*****

Group: Celtic Nation
Posts: 100
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch


female

tsk tsk... chuala mi "silent night" an-diugh... 's dchas 's e Nollaig a th'ann gu dearbh!

Sgriobh mo theagleach "wish list"... argh... cait a bheil wish list agam? Tha mi airson faclair gidhlig (colin mark). A bheil thu smaoineachadh gum fhaigh mi e? chan eil, feumaidh mi ga cheannich mi fhn.

rolleyes.gif
PMEmail Poster               
Top
C Dubh 
Posted: 10-Dec-2005, 07:25 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

'S e sgeul duillich a th' ann gun teagamh a bhrnag bhochd. Ach cha gabh dragh m' eudail. Tha mi cinnteach gun toir bodach na Nollaig rudeigin snraichte dhut. wink.gif
'S e faclair math a th' ann co-dhi. smile.gif
PMEmail Poster               
Top
C Dubh 
Posted: 11-Dec-2005, 02:40 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Chaidh mi-fhin is mo theaghlach dhan taigh-dhealbh an-d agus chunnaic sinn The chronicles of Narnia. Bha e gl mhath agus chrd e ris a' chlann glan. Am faca duine sam bith eile e fhathast? Tha fhios 'am gur e Crosdaidh a th' ann an Wizard agus 's e teachdaireachd chriosdail lidir a th' aig an leabhar. Saoil am bi thu a' dol a dh' fhaicinn Wizard. Chrd e rium cuideachd.
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. TorontoCast provides music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]

Celtic Hearts Gallery | Celtic Mates Dating | My Celtic Friends | Celtic Music Radio | Family Heraldry | Medieval Kingdom | Top Celtic Sites | Web Celt Blog | Video Celt