Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Gaelic Forum!, Let's talk in just Gaelice.
Bookmark and Share
C Dubh 
Posted: 26-Jun-2004, 01:20 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

'S dcha gu bheil fios agad gur e beanntan gu ler a th' ann an Alba. 'S e dthaich lainn a th' ann. Ach chan eil an t-aimsir cho math 's a tha Virginia tha mi a' creidsinn. 'S ann tric a tha i fliuch agus bha e bog fliuch an-diugh. Bha an t-uisge ann fad an latha. Och uill. Tha mi 'n dchas gum bi thu a' dol gu Alba a dh' aithghearr agus gum bi a' ghrian a' derrsadh. cool.gif


--------------------
Bruidhinnibh Gidhlig Rium.
PMEmail Poster               
Top
WizardofOwls 
Posted: 27-Jun-2004, 04:59 AM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,141
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

Chuala mi gum bi an t-uisge ann a h-uile latha ann an Alba! 'S toigh leam an t-uisge! 'S toigh leam sneachd cuideachd! Am bi moran sneachd ann anns a' gheamradh ann an Alba?


--------------------
Sln agus beannachd,
Allen R. Alderman

'S i Alba tr mo chridhe. 'S i Gidhlig cnan m' anama.
Scotland is the land of my heart. Gaelic is the language of my soul.
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
C Dubh 
Posted: 27-Jun-2004, 07:21 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Tha sin ceart. Tha i gl fhliuch ann an Alba. Ach an t-sneachd, uill bidh an t-sneachd air na beanntan -sa' Gheamhradh. Ach far a bheil mi-fhin sa' Ghalltachd, chan eil an t-sneachd ann ach seachdainn no dh agus 's ann tric a th e san Fhaoilleach no sa' Gheararan. Bidh i an cmhnaidh fliuch ann an Glaschu 'sa Gheamhradh agus as t-samhradh mar is trice. laugh.gif rolleyes.gif
PMEmail Poster               
Top
Ceciliastar1 
Posted: 28-Jun-2004, 02:03 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 828
Joined: 09-Jun-2004
ZodiacAlder

Realm: Ohio.

female

Sea! T me amhlaidh thasach aos is maith liom go caint!

usaflag.gif


--------------------
There's a dear little plant that grows in our Isle
Twas St . Patrick himself, sure, that set it;
And the sun of his labour with pleasure did smile,
And with dew from his eye often wet it.
It grows through the bog, through the brake, through the
Mireland, and they call it the dear little shamrock of Ireland.
PMEmail PosterUsers Website My Photo Album               View My Space Profile.
Top
C Dubh 
Posted: 08-Jul-2004, 12:31 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Hal Wizard, ciamar a tha thu an-diugh?
Tha fios agad gun robh i gl fhluich ann an Alba an t-seachdainn seo chaidh. Ach tha i air a bhith lainn an t-seachdainn seo gu dearbh. Chaidh sinn air turas gu Pirc Chatelerhault ann an Siorramachd Lannraig, Didomhnaich agus bha e fior mhath ann. Bha a' ghrian a' derrsadh cuideachd!...An cuala tu gun robh i uabhasach stoirmeil ann an Sasainn an-d? Bheir mi geall gum b' fherr leotha a bhith ann an Alba an-drsda. biggrin.gif
PMEmail Poster               
Top
WizardofOwls 
Posted: 12-Jul-2004, 06:44 PM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,141
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

Hallo a h-uile duine! Ciamar a tha sibh an-diugh? Tha mi'n dochas gu bheil sibh gu math! Chaidh sinn cmpachadh an dirieadh-seachdaine seo chaidh. Seo aithris air.

An Tachartas Cmpaich Agam

Dh'fhg sinn trth feasgar Dihaoine. Chaidh mi leis a' bhean agam, an nighean againn, am banacharaid a' bhean agam, an duine aice, agus an nighean aca. Bha sianar an iomlan. Chaidh sinn don Linne Rural Retreat ann an Rural Retreat, Virginia. B'e a' chiad turas agam. Bha sprs gu ler againn! Dh'fhuirich sinn ann an teantaichean. Bha gu ler ann ri ithe is ri l. Bha snmh agus cmhradh ann cuideachd! Leugh mi 's ghabh mi cuairt 's dh'isd mi gu cel le "Distant Oaks." Bha sin barrail! Mharcaich an nighinn an rothairean aca. Chuir sinn teine thuige aig an oidhche agus shuidh sinn timcheall air. Rinn sinn S'mores cuideachd! IUMMI! Cha robh an cadal math, ma tha. Bha nbaidhean faramach againn oidhche Dihaoine agus bha 'n t-uisge ann oidhche Disathairne! Tha sin math, ma tha! Thill sinn dhachaidh Didomhnaich mu mheadhon latha. 'S toigh leam a' cmpachadh! Tha mi 'g iarraidh dhol a rithist!

Sin e!

Uill, feumaidh mi falbh a-nis. Cuir ceart na mearachdan agam, mas e ur toil e (mur bi e a' cur dragh ort). Tapadh leibh roimh limh.
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
Mise 
Posted: 16-Jul-2004, 07:28 PM
Quote Post

Member is OfflinePeasant
*

Group: Celtic Nation
Posts: 22
Joined: 16-Jul-2004
ZodiacOak

Realm: Baile tha Cliath

male

Dia dhaoibh gach duine! Conas at sibh go lir?

T m nua anseo, agus ba mhaith liom m fin a chur in aithne daoibh! Is as mBaile tha Cliath in irinn m agus t gaeilge (na hireann) agam. Feicim go bhfuil an cuid is m de na teachtaireachta anseo as gaidhlig, ach is fidir liom cuid dobh a thuiscint (cuid beag dobh! rolleyes.gif biggrin.gif ). Dla an scal, an bhfuil aon gaeilgeoir na hireann anseo? n inne eile as ireann?

Sln tamaill!
Mise!
PMEmail Poster               
Top
C Dubh 
Posted: 06-Sep-2004, 10:34 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Am bheil Gidhlig na h-Alba aig duine air a' bhrd seo?
PMEmail Poster               
Top
WizardofOwls 
Posted: 06-Sep-2004, 02:29 PM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,141
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

Hallo a Ch a chariad!

Chaidh mi don lrach-ln agad, agus 's toigh leam gl mhath e! Tha e gl inntinneach!

Ciamar a tha thu an-drsta? Gl mhath, tha mi'n dochas. Cha robh agam ri dhol don obair-ite agam an-diugh! (?) Agus tha mi gl thoilichte airson seo! smile.gif

D tha thu a danamh an-diugh? Tha mi a fantainn aig an taigh. Tha i sgthach agus blth an-diugh ann an Virginia.

Fhuair me am faclar le TYG 's "Everyday Gaelic" le Mrag MacNeill 's "Digh Eile Air A Rdh." Tha leabhraichean gl mhath agus gl inntinneach! Am faca tu iad a-riamh roimhe?

Uill, feumaidh mi falbh a-nis! Ch mi a-rithist thu!
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
C Dubh 
Posted: 06-Sep-2004, 03:11 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Uill hal mo chariad. Ciamar a ciscan a' dol? Bha fios agam gu bheil Gidhlig na h-Alba agadsa, Ach tha e coltach gur e Gaeilge a th' a h-uile duine ag ionnsachadh aig a' bhrd seo ! Co-dhi, Tha mi gu digheil an-drsda tapadh leat. Chunnaic mi an faclair sin ann am bth leabhar ann an Dn Eideann o choinn ghoirid, ach cha do cheannaich mi e. Feumaidh mi rdh gur e leabhar math gu dearbh a th' ann. Co-dhi, tha mi a' falbh an-drsda. Oidhche mhath.

QUOTE
Chaidh mi don lrach-ln agad, agus 's toigh leam gl mhath e! Tha e gl inntinneach!

Mran taing biggrin.gif Sln leat
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Start new topicStart Poll

 

Celtic Radio is a SonixFM radio station that is based in Canada. SonixFM and SonixCast provide music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With IE 8.0 (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]

Celtic Hearts Gallery | Celtic Mates Dating | My Celtic Friends | Celtic Music Radio | Family Heraldry | Medieval Kingdom | Top Celtic Sites | Web Celt Blog | Video Celt