Welcome Guest ( Log In | Register )

Pages: (3) [1] 2 3 

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 06-Jul-2006, 11:50 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Diolch fawr Austaff.

Dw i'n weld nawr.


--------------

Thank you Austaff

I see now.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #153951

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 06-Jul-2006, 07:10 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
As a learner I need to be padantic about my Welsh spelling.

Please advise me as to the correct Welsh spelling for beaches. is it as above "thraethau" or is it as I have been taught "traethau"?
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #153893

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 28-Jun-2006, 06:40 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Hi Gwenynen

Rwyt ti cywir, ychydig gefnogwyr maen nhw allan o reolaeth. Alcohol prif achos.

Y cwestion; maen nhw y gefnogwyr neu dwpsod?


---------------------------------------


Ho Gwenynen

You are correct, some supports they are out of control. Alcohol is the main cause.

The question; are they the real supporters or idiots?


  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #152964

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 27-Jun-2006, 09:48 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Helo pawb.

Dw in wedi prysur iawn yn gwylior pel droid ar y teledu a mynd wedi blino.

Dw in meddwl I angen dod bywyd!

Sut mae pawd?
------------------------------------------

Helo everybody.

I have been very busy and getting very tired watching football on the television.

I think I need to get a life!

How is everybody?
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #152866

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 12-Jun-2006, 07:08 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Helo Gwenynen

Dw in gobaith rwyt ti yn dda.

Roeddwn in pwysig gm o Awstralia.
Mae Awstralia wedi curo Siapan neithiwr 3 1. Serch hynny Siapan wedi tm ardderchog gyda amddiffynaid cryf.
----------------------------------
Hello Gwenynen

I hope you are well

It was a great match for Australia.
Australia beat Japan last night 3 1. However Japan was an excellent team with a strong defence.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #151846

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 11-Jun-2006, 07:24 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Hi pawb

Rydw in filch sy bwrw glaw I ti Austaff. Does dim fan hwn eto

Mae en pl-droed (Soccer) ar y teledu; gwych!

Hi Gwenynen

-------------------------------------
Hi everybody

I am glad it is raining for you Austaff. There is none here yet.

It is Football (Soccer) on the television; great!
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #151782

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 02-May-2006, 11:08 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Roeddwn I prysur; mae erioed dogon amser.

Llongyfarchiadau Gwenynen yn eich ymdrechion gyda Dyfl Donc. Rydych chin ysbrydoliath!

Austaf: Eich lluniau ardderchog fel arfer.-----------------------

Too much work; never enough time.
Congratulations Gwenynen in your efforts with Dyfl Donc. You are an ispiration!

Austaf: Your pictures are excellent as usual.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #148870

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 19-Apr-2006, 07:51 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Mae eisiau bwyd arna i nawr gyda trwyr sgwrs bwyd.
Dw in hoffi bob math o bwyd a dw in mwynjau yn coginio hefyd.
Dw in cael yn feindio gwir ryseitiau Cymreig.
Onigiri; Gwenynen, sut gwneud ti nhw?
----------------------
I am hungry now with all the talk of food.
I like all kinds of food and I enjoy cooking also .
I have difficulty in finding true Welsh recipes.
Onigiri; Gwenynen, how do you make them?


  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #147576

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 10-Apr-2006, 07:23 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Dw i'n gwrando ar Wedi 7 hefyd. Dw in deall peth ond dim llawer.
--------------
I listen to "Wedi 7" also. I understand some but not that much.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #146170

Mihangel Posted on: 10-Apr-2006, 07:13 PM

Replies: 44
Views: 5,298
Gwenynen
Diolch yn fawr ar gyfer fi ir BBC rhaglen ar Hen Wlad Fy Nhadau. Mae wedi yn gywir rhyfeddol.
Cymaint emosiwn!

------------------------------
Thank you so much for alerting me to the BBC programme on Hen Wlad Fy Nhadau. Truly wonderful.
So much emotion!
  Forum: Wales  ·  Post Preview: #146169

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 08-Apr-2006, 01:32 AM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Gwenynen

Rydw i wedi mynd i Japaneg tŷ bwyta Wagamama. Da iawn! Mae e wedi newydd agor yn Perth.
Wyt yno unrhyw yn yr Unol Daleithiau?

---------------------
I have been going to a Japanese restaurant Wagamama. It is good! It has just opened in Perth.
Are there any in the USA?

  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #145772

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 08-Apr-2006, 01:12 AM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Helo Pawb;

Dw in dysgu ers i fwy na flwyddyn nawr. Maen anodd yn dal ond cyffrous iawn fel geiriau ymddangos yn fy marn i.
Roeddwn i am priodas o fy ffrind Cymreig wythnos diwetha.
Mae hiraeth arna I nawr wedi gwrando ar amryw o Gymraeg acennau, na neis!
Fy Ngwraign meddwl fy leferydd wedi yn newid i yn Gymraeg.
Rhaid da fi bod regressing i pryd oeddwn i plentyn!-----------------------------------
Hello Everyone;
I have been learning Welsh for more than a year now.
It is hard still but very exciting as words appear in my mind.
I was at a wedding of my Welsh friend last week.
I am homesick now after listening to several Welsh accents; how nice!
My wife thinks my speech pattern has changed to Welsh.
I must be regressing to when I was a child.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #145771

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 30-Mar-2006, 08:14 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Maen nhw'n luniau rhyfeddol Austaff. Rydych chin dalentog iawn.


Mistake: I must learn not to rush my Welsh...say this one hundred times!!!
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #144312

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 30-Mar-2006, 08:03 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Maen lluniau rhyfeddol Austaff. Rydych chin dalentog iawn.-----------------
They are wonderful pictures Austaff. You are very talented.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #144311

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 21-Mar-2006, 06:50 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Rydw i wedi newydd yn gorffen Dyfal Donc gwers 5.
Dydw id dim rhuthro y gwers hyn gan fod dw i canolbwyntio arr Catchphrase cwrs.
Fy cof i geiriau gwella yn y diwedd ond yn araf.

------------------------


I have just finished Dyfal Donc lesson 5.
I am not rushing the lessons as I am concentrating on the Catchphrase course.
My memory for words is finally improving but slowly.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #143330

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 16-Mar-2006, 07:05 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Roeddwn i wedi nadredd yn swyddfa fi ddow; Dugite peruglus iawn.
Rydw in paid symud tan wedi mynd!
Roeddwn i wedi meddwl swyddfa fi lle diogel, er i yn aml digwydd.


--------------
I had a snake in my office yesterday; Dugite very dangerous.
I stayed still until it had gone.
I had thought my office was a safe place, although it frequently happens.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #142708

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 15-Mar-2006, 06:42 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Sairls,
Os ti acen swnio fel Saesneg ac Americanaidd; does dim gobeithio i ti! smile.gif

Gwenynen,
Fy Gwraig hi dim o gwbwl yn iaith Cymraeg. Well gynni hi iaith Ffrangeg. sad.gif-------------------------
Sairls,
If your accent sounds like English and American; there is no hope for you!

Gwenynen,
My wife is not interested the Welsh language. She would prefer the French language.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #142615

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 14-Mar-2006, 08:02 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Mae'n flin 'da fi; "eto" dylwn cael "hefyd".....

Michael
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #142527

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 14-Mar-2006, 07:41 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Mae e-bost fi diwetha wedi rhoi yn ddrwg.
Dw i n gwybod rydw in unig 16% or grwp o cyfanswm ond achos ceir llawer grwp o pobl fydda id dim problemau, gobaith!
Fy gwraig hi grwp o eto.My last email was badly put.
I know I am only 16% of the total o group but because there are so many of o group people I do not have a problem. I hope!
My wife is also o-.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #142525

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 14-Mar-2006, 06:46 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506

On i heb sylweddoli y grwp na o- usel ol gymharu grwp o+ ond 84% cael grwp o dros y byd. Dim problem.
Dyma gysylltiad Rhyngrwyd; diddoral!

http://www.blood.co.uk/pages/world_blood.htmlI had not realised group o_ is as low compared with o+ but with 84% with group o over the world. No problem.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #142523

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 13-Mar-2006, 07:28 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Shwmae pawb

Dydw id dim problem mewn ffeindio o pobl vyfrannu i.
Mae er grwp fyyaf poblogaidd.
Rydw in in gallu rhoi gwaid grwp A, B. & O ond unig allu derbyn o grwp o.

Michael


-----------------------
I do not have a problem in finding o group people to donate to me.
It is the most popular blood group.
I can give blood to groups A, B, & O but can only receive from group o.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #142428

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 12-Mar-2006, 06:48 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Helo pawb

Maen ddrwg da fi dw i ddim wedi yma. Egus fi dw in wedi prysur eto!
Dw in nodyn y pwnc diweddara grwpiau gwaed; diddoral!
Dw i 'n grwp "o-".


Hello all
I am sorry I have not been on here. My excuse is that I have been busy again!
I note the subject is blood groups; interesting!
I am group "o-".
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #142355

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Mihangel Posted on: 28-Feb-2006, 06:20 PM

Replies: 1,344
Views: 54,506
Rydw in dymuno chi pawb Dydd Gŵyl Dewi Sant hapus!
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #141207

Mihangel Posted on: 20-Feb-2006, 06:33 PM

Replies: 72
Views: 4,974
Dw in hoffi Vicar of Dibley, Keeping up Appearances a wrth cwrs, The Wild West; perffeithio!

Dw in cael DVDs o Catherine Zeta-Jones mewn Darling Buds of May; anrhegu am Gwraig.--------------
I love Vicar of Dibley, Keeping up Appearances and of course The Wild West; perfect!
I have DVDs of Catherine Zeta-Jones in Darling Buds of May; a present for my wife.
  Forum: Wales  ·  Post Preview: #140446

Mihangel Posted on: 20-Feb-2006, 01:06 AM

Replies: 72
Views: 4,974
Gwenynen
Pam dw in angen cebl i deledu? Pam methu ti derbyn teledu trwy antennae?


Gwenynen
Why do you need a cable for television? Why cannot you receive television via an antennae?(sorry! Inquisitive me)
  Forum: Wales  ·  Post Preview: #140384

Pages: (3) [1] 2 3 
New Posts  Open Topic (new replies)
No New Posts  Open Topic (no new replies)
Hot topic  Hot Topic (new replies)
No new  Hot Topic (no new replies)
Poll  Poll (new votes)
No new votes  Poll (no new votes)
Closed  Locked Topic
Moved  Moved Topic
Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. They provide music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]