Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
Antwn 
Posted: 16-Apr-2008, 12:18 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Ro'n i'n siarad am y negesfwrdd Cymraeg ar World Wide Welsh. Mae e wedi marw hyd y gwela. Diffyg defnydd yw'r broblem fwyaf.


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 31-May-2008, 08:58 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Sut hwyl ers tarwm Antwn a Siarls? Dan ni wedi bod yn ddistaw iawn! Ac does neb yn postio i'r fforwm arall chwaith (yn y Gymraeg dw in feddwl.) Ella bod fforymau'n mynd allan o ffasiwn heddiw. Mae'n well gan llawer o bobl facebook neu rywbeth tebyg, mi wn.


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 04-Jun-2008, 11:07 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

QUOTE (gwenynen @ 31-May-2008, 09:58 AM)
Ella bod fforymau'n mynd allan o ffasiwn heddiw. Mae'n well gan llawer o bobl facebook neu rywbeth tebyg, mi wn.

Falle bod hynny'n wir - gwell gyda phobl danfon negesoedd preifat ond dyna'r un reswm dydw i ddim yn eu hoffi. Neb sy'n cael cyfle i drafodaith ysgogol gyda nifer o safbwyntiau ar lein heb negesfyrdd. Af i ddim ar Facebook neu safleoedd cyffelyb iddo o achos hynny.

Dw i wedi poeni amdanat ti yn ddiweddar Gwen gyda chymaint o stormydd a chorwyntoedd o dy gwmpas di. Mae 'chydig wedi dod ar fy mwys hefyd. Dw i wedi edrych ar dy flog heb son am beth fel hynny digwydd yno ac ro'n i'n falch iawn.

Prysur iawn ydw i fel arfer. Rhaid imi symud unwaith eto dw i'n credu...gypsy ydw i. Dw i wedi dod yma ar gymaint o adeg gyda dim neges, ro'n i'n hapus i weld dy bost Gwen.
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 04-Jun-2008, 02:56 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Helo Antwn! Falch o ddarllen dy neges di. Gobeithio eith popeth yn iawn efo symud ty.

Ydyn, mae 'na lawer o dornados yn Oklahoma eleni, mwy nag arfer dw i'n meddwl. Ond daeth yr un ohonyn nhw i'r dre ma (eto!) Diolch am ofyn.

Mae'r amser i fynd i gwrs Cymraeg Madog yn dod yn agosach (mmm.... mae hyn yn swnio fel cyfieithiad uniongyrchol o'r Saesneg.) Dw i'n edrych ymlaen ato fo'n fawr.

Sut wyt ti Siarls?

PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 06-Jun-2008, 02:37 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

QUOTE (gwenynen @ 04-Jun-2008, 03:56 PM)
Mae'r amser i fynd i gwrs Cymraeg Madog yn dod yn agosach (mmm.... mae hyn yn swnio fel cyfieithiad uniongyrchol o'r Saesneg.) Dw i'n edrych ymlaen ato fo'n fawr.

Sut wyt ti Siarls?

Pob llwyddinat gyda'r cwrs Cymraeg eleni Gwen! Dylai hynny fod yn hwyl. Ble mae Siarls heddiw?
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 04-Feb-2009, 02:02 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Fe wela gymaint llawer o ddarllenwyr na gyfrannwyr ar y fforwm 'ma ers talwm. Ydy unrhyw darllenwyr sydd eisiau ail-dechrau'r fforwm? Os ie, gad inni wneud hynny di-oed os gwelwch yn dda. Beth wnewch chi ddweud?
PMEmail Poster               
Top
Gwyddno 
Posted: 16-Mar-2011, 10:57 AM
Quote Post

Member is OfflinePeasant
*

Group: Celtic Nation
Posts: 1
Joined: 16-Mar-2011
ZodiacElder


male

QUOTE (Siarls @ 01-May-2005, 06:24 AM)
Rhybudd bach, oeddet ti'n iawn pryd dywedaist Siapan, felly defnyddiwch e dim ond yn llythrau ffurfiol. Mae'r gair Japan yn well yn Gymraeg Lafar. Siapan yn air hen ffasiwn iawn, pryd fodolodd ddim y llythren J!!
Little warning, you were right to say Siapan, but use it only in formal letters. It's better to say Japan in spoken Welsh. Siapan is a really old fashioned word when the letter J didn't exist in Welsh!

Os ca i fod mor hy a dy wrthddweud di, Siarls, wela i ddim o'i le ar y gair Siapan - mae'n well na'r erchyllair Japan - a peidied neb dadlau dros China; Tsieina yw'r enw erioed a Tsieina fydd hi fyth, gobeithio. Llythyren fenthyg yw J[/] yn Gymraeg, sy'n cael ei derbyn ar lafar ac i ryw raddau mewn cyweiriau ysgrifendig llai ffurfiol, ond ma defnyddio [I]Si i gyfleu'r sain yn dderbyniol ym mhob cywair.

If I can be so bold as to contradict you, Siarls, there's nothing wrong with Siapan - it's better than that awful borrowing Japan; and please don't anyone start arguing for China; the word is Tsieina. Always has been, and always will be for as long as Welsh orthography stays as it is. The letter J is still not a letter in the Welsh alphabet, though it is accepted in informal registers of both the spoken and the written language. On the other hand, the sound and spelling si are acceptable in all registers.
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 18-Mar-2011, 06:49 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Cyfarchion i chi Gwyddno. Yn anffodus, mae'r fforwm 'ma wedi marw. Does neb yn dod mwyach.
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 18-Mar-2011, 08:09 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Wrth gwrs, os oes eisiau arnoch yn ailddechrau'r fforwm Cymraeg, rho' wybod inni os gwelwch yn dda. Ni alla i warantu y bydd unrhyw un sydd a^ diddordeb, gaf i holi 'chydig ohonyn nhw....ond bod yn onest, mae 'na dim ond un berson i'w gofyn bellach.
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. They provide music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]