Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Ffilmiau, i ddechrau fforwm Cymraeg am ffilmiau
Bookmark and Share
Siarls 
Posted: 22-Feb-2006, 11:15 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Fi'n cytuno - edrych ar Beckham!!! Beth yw e'n gwneud ar gyfer y byd? Dim!

Gan is Northern, but there are slight differences. I'll put it in Croeso i Gymru.


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 22-Feb-2006, 01:45 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Rhaid i mi anghytuno a ti am Beckham. Ellwch chi ddim gwadu ei fod yn chwaraewr dawnus prin. Mae e wedi cyfrannu dros ei dimau, dros Loegr, dros fyd pel-droed. Mae e'n dal at ysbrydoli llawer o bobl ifainc.

----

I have to disagree with you about Beckham. You can't deny he's a rare talented player. He's contributed to his teams, England and the world of football. He continues to inspire many young people.


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 22-Feb-2006, 05:41 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Efallai Gwen - ond rhaid imi ofyn - ysbrydoli pobl ifanc i wneud beth? Dyna fy nghwestiwn.


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 23-Feb-2006, 10:03 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

I chwarae pl-droed, wrth gwrs. Fy mab ydy un o "llawer o bobl ifainc." Mae DVD medr pl-droed gan Beckham da fe. Mae e'n dysgu'r DVD ac en ceisio gwella'i fedr. Ac mae'n dweud ei fod eisiau chwarae yn dda fel Beckham. Mae Beckham a'i wraig braidd yn orwych (I want to say "flashy") ac maen nhw'n rhoi argraff negyddol ar bobl, efallai. Dw i'n eu hoffi nhw oherwydd maen nhw'n ymroi i'w gilydd ac i'u plant.

---

To play football, of course. My son is one of the "many young people." He has a football skill DVD by Beckham. And he studies it and tries to improve his skill. He also says he wants to play well like Beckham. Beckham and his wife are rather flashy, and maybe give a negative impression on people. I like them because they're devoted to each other and to their children.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 23-Feb-2006, 03:50 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Yn sicr Gwen, 'dyn ni ddim yn gallu gwybod beth sy'n digwydd tu ol drysau ar gau.
Heblaw, 'dyw Beckham ddim yn gallu siarad Saesneg yn dda. Mae'r bel-droed yn creu llawer o drais yn y Deyrnas Unedig. Mae gan y Beckhams miliwnau o bunnoedd am beth? Wedyn, mae pobl cyffredinol yn gweithio'n galed am ddim byd. Mae gan fy mam ddwy swydd er mwyn helpu fi a fy mrawd yn y coleg. Pam anghydbwysedd mawr?

Fi'n sicr bod gan y Beckhams 'chydig o ddylanwad cadarnhaol ond... pel-droed Prydeinig, Saesneg ddrwg, ffasiynau drud sydd yn aflesol i'r ysbryd o rain sy' ddim yn gallu fforddio fe...?

----
Surely Gwen, we cannot know what goes on behind closed doors?
Besides, Beckham cant speak English well. Football creates violence in the UK. The Beckhams have millions for what? Then, there are average people who work hard for nothing. Like my mother, she has two jobs to help my brother and me at university. Why such an imbalance?

I'm sure that the Beckhams have a slight positive influence - but British football, bad English, expensive fashion which is detrimental to the morale of those who cannot afford it...?
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 05-Mar-2006, 06:05 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Es i i'r sinema nos Wener i weld Last Holiday gyda Queen Latifah a Gerard Depardieu. Fi'n hoffi'r ddau actor achos mae'r ddau yn ddoniol, ac fi'n dwlu ar hiwmor croendu.
'Roeddwn chydig yn siomedig achos 'dyw'r ffilm ddim cweit yn ddeallus fel ymddangosodd mewn cyhoeddusrwydd, ond 'roedd yn ffilm neis a "theimlo'n-dda" (sai'n shwr bod y gair Cymraeg 'na yn bodoli).

croendu=black(skin) [it's a bit more politically correct than English]
siomedig = disappointed
cyhoeddusrwydd = publicity
"teimlo'n-dda" = "feel-good"
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 05-Mar-2006, 06:05 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

bodoli = exist


p.s. Is this better for you to learn Welsh? Or would you have preferred a complete English translation?
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 05-Mar-2006, 02:20 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Yes! I for one have always advocated more Welsh and less translation. To figure it out is how one learns - vocab helps however - that's may vote

Paid a phoeni Siarls - mae "teimlo'n dda" yn gweithio yn dda iawn yn fy marn. 'Dyw i heb ei gweld ond mae hi'n swnio fel ffilm Hollywood nodweddiadol o'th disgrifiad, yn enwedig y rhan am ddeallusrwydd bod yn llai na'r hyn a ymddangosodd mewn cyhoeddusrwydd. Er bod yn posib y gall ffilmiau Hollywood bod yn dda iawn ac wnaf edrych arnynt ar awr wan wink.gif , sut bynnag y dyddiau 'ma rydw i'n rhentu ffimiau tramor fel arfer. Blinedig o'r unrhyw ffilmiau ydw i, gyda phlotiau disgwyliadwy a chymeriadau bas.

Wn i bod fi'n swnio fel grechyn i bob golwg ond mwy eangfrydig na hyn ydw i mewn gwirionedd. Pe fasen nhw'n abrisio'r deallusrwydd y pobl a beidio "dumbing down" eu scriptiau faswn i'n ddiolchgar dros ben. Sut bynnag, achwynion yw'n hawdd pan nad ydw i'n gwario $80 ar ffilm, timod?

Tan toc!


nodweddiadol - typical
disgrifiad - description
rhentu - to rent
disgwyliadwy - predictable
cymeriad - character
eangfrydig - broadminded
crechyn - snob
achwynion - complaints


PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 08-Mar-2006, 05:41 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Fi'n meddwl y byddi di'n lico Hedd Wyn, sicr o fod - ffilm Gymraeg a enwebyd am Oscar.

sicr o fod:probably
enwebwyd:nominated
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 08-Mar-2006, 09:20 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Mae Hedd Wyn da fi. Hi ydy'r unig ffilm Gymraeg ellwch chi prynu trwy amazon.com. A dweud y gwir, dw i ddim yn hoffi pwys y ffilm. Doeddwn i ddim yn teimlo'n flin amdano fe oherwydd bod Hedd Wyn wedi trin y tair merch yn warth. Dw i'n gobeithio bod yr hanes ddim wedi bod fel roedden nhw'n portredu. Ac eto, mae'r olygfeydd gogledd Cymru mor hardd. Mae'n glyfle da gwrando ar dafodiaith gogledd hefyd.


---

I have Hedd Wyn. It's the only Welsh film you can buy through amazon.com. Actually, I don't like the emphasis of the film. I didn't feel sorry for him because Hedd Wyn had treated the three women dishonorably. I hope the real story was not like what they'd portrayd. Yet the sceneries in North Wales is so beautiful. It's a good chance to listen to a northern dialect too.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 08-Mar-2006, 06:36 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Mae gennyf Hedd Wyn hefyd. Dw i'n cytuno a^thi am y dafodiaith Gwenynen, ond galla i ddim cytuno ynghylch y merched. Gyda llaw, dw i'n cofio dwy ferch yn unig fel elfennau serch. Cofiwch, mae'n cymryd pa^r er mwyn dawnsio'r tango. Yr oedd Elis wedi'i ollwng gan y ferch flaenaf cyn cychwyn a^'r ail. Yr oedd y ferch gynta wedi meddwl yr oedd Elis yn anwraidd achos nad oedd e'n gwirfoddoli i'r rhyfel. Allai Elis wedi ymddwyn yn well, dyna'n wir ond am y merched, allai hwythau wedi ymddwyn yn well hefyd. Nid oedd neb yn eu gorfodi i ymollwng at bob satyr eu bod yn taro arnynt.


elfen serch - love interest
gwirfoddoli - volunteer
gollwng - dump, discard
blaenaf - first, formost
anwraidd - cowardly
rhyfel - war
ymddwyn - behave
ymollwng - succumb
taro ar - to come across
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 08-Mar-2006, 06:41 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Wps - eu bod yn taro arno.....dw i'n credu.
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 08-Mar-2006, 06:45 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Ydy hyn yn well ? - taw nhw a oedd yn taro arno.
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 09-Mar-2006, 09:16 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Roedd Elisabeth (y ferch gynta) wedi credu bod Elis am briodi hithau. Ac dw i'n siwr bod Jeni a'r ferch arall ddim wedi nabod eu gilydd.

-------

Elisabeth (the first girl) believed Elis wanted to marry her. And I'm sure Jeni and the other girl didn't know each other.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
gwenynen 
Posted: 09-Mar-2006, 02:45 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

QUOTE (gwenynen @ 09-Mar-2006, 10:16 AM)
nabod eu gilydd.


nabod ei gilydd, dw i'n meddwl.

PMEmail PosterUsers Website                
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topicStart new topicStart Poll

 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. They provide music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]