Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
austaff 
Posted: 27-Jun-2006, 06:35 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Smae pawb

Dw in meddwl bod rhaid Siarls wedi mynd yn l ir Madrid!!! biggrin.gif
Ble mae Mihangel rhaid e bod wedi blino iawn o gwylio y pl droed ar y teledu.
Antywn, Gwen dych chin hoffi chwilio am sbort?


--------------------
A fo ben bid bont
PMEmail Poster               
Top
Mihangel 
Posted: 27-Jun-2006, 09:48 PM
Quote Post

Member is OfflineClan Member
***

Group: Celtic Nation
Posts: 70
Joined: 29-Nov-2005
ZodiacWillow


male

Helo pawb.

Dw in wedi prysur iawn yn gwylior pel droid ar y teledu a mynd wedi blino.

Dw in meddwl I angen dod bywyd!

Sut mae pawd?
------------------------------------------

Helo everybody.

I have been very busy and getting very tired watching football on the television.

I think I need to get a life!

How is everybody?


--------------------
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.
if you talk to him in his language, that goes to his heart

Nelson Mandela
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 28-Jun-2006, 07:27 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Helo Austaff, Michael. Mae fy nheulu wedi gwylio gemau pl-droed Cwpan y Byd. (Cawn ni gwylio rhai ohonyn nhw ar y teledu.) Caf i gipolwg o dro i dro. Dywedodd fy merch yn Llundain bod rhai cefnogwyr mynd dros ben llestri. Maen nhw'n hurt oherwydd eu bod yn rhoi enw drwg wrth eu pobl.

---

Hi Austaff, Michael. My family has been watching World Cup football games. (We can watch some of them on TV.) I have a look now and then. My daughter in London said some fans get out of control. They are foolish since they give a bad name to their people.


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 28-Jun-2006, 05:05 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Nag ydw Austaff, dydw i ddim yn hoffi pel-droed neu chwaraeon yn fawr. Fydda'n edrych ar Tennis yn weithiau. Hapus iawn roeddwn i pan enillodd Rafael Nadal y French Open. Mae e'n chwarae yn frwdfrydig gyda yn fwy bwrdfrydedd na dau chwaraewyr.


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
Mihangel 
Posted: 28-Jun-2006, 06:40 PM
Quote Post

Member is OfflineClan Member
***

Group: Celtic Nation
Posts: 70
Joined: 29-Nov-2005
ZodiacWillow


male

Hi Gwenynen

Rwyt ti cywir, ychydig gefnogwyr maen nhw allan o reolaeth. Alcohol prif achos.

Y cwestion; maen nhw y gefnogwyr neu dwpsod?


---------------------------------------


Ho Gwenynen

You are correct, some supports they are out of control. Alcohol is the main cause.

The question; are they the real supporters or idiots?


PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 04-Jul-2006, 04:50 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

helo i gyd. sori unwaith eto am fy absennoldeb - rwyf wedi bod yn yr ysbysty. torrais i ar disposable barbecue ar y traeth.

hello everyone. sorry once again for absence - i have been in hospital. i fell onto a disposable barbecue on the beach.

fi'n iawn nawr ond blinedig. bydda i'n postio fy lluniau Madrid fan hon cyn bo hir. yfory os fi'n teimlo'n ddigon da.
i'm ok now but tired. i will post my Madrid photos here soon. tomorrow if i'm feeling well enough.

shwd dych chi gyd? beth dych chi bod yn gwneud?
how are you all? what have you been up to?


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 04-Jul-2006, 04:59 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

cwmpais* not torrais

i was thinking of "breaking up" with someone! freudian slip :S
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 05-Jul-2006, 08:28 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Cwympaist ti ar barbecue!? Gobeithio ti'n teimlo'n well.

Clywais i fod gwres don yno. Dw i'n teimlo fel bod gweres don yma bob dydd am bum mis!


---

You fell on barbecue?! I hope you're feeling better.

I heard there's heat wave there. I feel like there's heat wave here every day for five months!
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 05-Jul-2006, 06:05 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Gobeithio ti'n teimlo yn well nawr Siarls. Dim llawer i ddweud neu newyddion ffres yma. Allet ti ddweud dy gyfeillion ar Geiriadur.net (Prifysgol Cymru Llambed) fy mod yn defnyddio'r wefan honno yn fwy na'r BBC nawr. Dw i'n ei gwerthfawrogi yn fwy hefyd. Diolch iddyn nhw am eu cyweithiau.


Hopefully you're feeling better now Siarls. Not alot to say or fresh news here. You can tell your friends at Geiriadur.net (U.of Wales Lampeter) that I use that site more than the BBC now. I appreciate it more too. Thanks to them for their collective efforts.
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 05-Jul-2006, 09:53 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

BBqued Siarls mmm flasus iawn Gobeithio tin ok nawr

I will write this in Saesneg I am writing a letter I want to say we have beautiful mountains and Beaches Do I write
Rydyn ni mynyddoedd hardd a thraethau or
Mae gyda ni mynyddoedd hardd a thraethau or
Mae mynyddoedd a thraethau hardd da ni or can I use the short form
Gawn ni mynyddoedd hardd a thraethau

Which forms are correct?

Gobeithio allwch chin helpu fi
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 06-Jul-2006, 04:03 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Any of these are fine:

Mae mynyddoedd a thraethau hardd gyda ni.
Mae gyda ni fynyddoedd a thraethau hardd.

And this one which is quite formal:
Mae gennym fynyddoedd a thraethau hardd.
PMEmail Poster               
Top
Mihangel 
Posted: 06-Jul-2006, 07:10 PM
Quote Post

Member is OfflineClan Member
***

Group: Celtic Nation
Posts: 70
Joined: 29-Nov-2005
ZodiacWillow


male

As a learner I need to be padantic about my Welsh spelling.

Please advise me as to the correct Welsh spelling for beaches. is it as above "thraethau" or is it as I have been taught "traethau"?
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 06-Jul-2006, 07:52 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Mihangel

You are correc it is traethau but as I used the short form of and ie a instead of ac it causes a mutation on the letters TCP therefore traethau becomes thraethau after the a.

Diolch Sairls that helps was the short form gawn ni incorrect?
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 06-Jul-2006, 07:54 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Mihangel

You are correc it is traethau but as I used the short form of and ie a instead of ac it causes a mutation on the letters TCP therefore traethau becomes thraethau after the a.

Diolch Sairls that helps was the short form gawn ni incorrect?
PMEmail Poster               
Top
Mihangel 
Posted: 06-Jul-2006, 11:50 PM
Quote Post

Member is OfflineClan Member
***

Group: Celtic Nation
Posts: 70
Joined: 29-Nov-2005
ZodiacWillow


male

Diolch fawr Austaff.

Dw i'n weld nawr.


--------------

Thank you Austaff

I see now.
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. They provide music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]