Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
gwenynen 
Posted: 07-Mar-2008, 09:22 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Heia Siarls, wyt ti'n nabod Mark Stonelake yn y brifysgol na? Fo ydy'r prifdiwtor fydd yn dysgu cwrs Cymraeg Madog yn Iowa ym mis Gorffennaf. Dw i'n bwriadu mynd ond dw i ddim yn gwybod eto pwy fydd yn fy nhiwtor i.

Mi ddylet ti ddwad draw i ddysgu'r cwrs ryw flwyddyn hefyd. Mi a i ac Antwn i'r cwrs a chynnal Cwrdd Fforwm Celtaidd. smile.gif


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
gwenynen 
Posted: 07-Mar-2008, 02:03 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Ac un arall, Chris Reynolds o Abertawe oedd yn dysgu'r cwrs y llynedd yn Efrog Newydd.

http://www.bbc.co.uk/cymru/deorllewin/papu...on/medi07.shtml
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 09-Mar-2008, 12:29 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Eira! Eira! Eira arnon ni. Ahhh! Siarls, bydd yn gofalus, dw i wedi clywed y daw stormydd drwg at Gymru'n fuan.


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 04-Apr-2008, 02:08 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Lle mae bawb?
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 08-Apr-2008, 05:29 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

MAE FLIN GENNYF! DW I WEDI BOR MOR BRYSUR!!! DW I YN Y FLWYDDYN OLAF YN AWR, FELLY MAE LLAWER IAWN GENNYF I'W WNEUD.

DW I'N CWBLHAU'R BRIFYSGOL AR 2IL O FIS MEHEFIN, AR OL 4 BLYNEDD O ASTUDIO!!! OND DW I DDIM YN GWYBOD/SICR YR HYN YR WYF YN MYND I'W WNEUD AR OL IMI ORFFEN! ARGHHHHHHHHHHHH
PETHAU OFNUS IAWN.

Shwd ydych chi i gyd?


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 08-Apr-2008, 05:31 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Mae ddrwg gen i, Gwen, dw i ddim yn nabod Mike Stonelake o gwbl.
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 08-Apr-2008, 09:47 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Dim problem, Siarls. Dan ni'n gwybod fod ti wedi bod yn brysur. Gobeithio etih popeth yn iawn.

Dw i'n dal i fwynhau gwneud Cwrs Pellach, sgwennu fy mlog a siarad Cymraeg fy nwy ffrind ar Skype bob wythnos. Dw i'n edrych ymlaen at briodas fy merch a Gwrs Cymraeg Madog hefyd.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 09-Apr-2008, 12:15 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Ah! Ydych chi gyd yma o hyd. Dw i wedi bod yn mwynhau dy flog yn rheolaidd Gwen. Rhoi wybod i mi yr hyn fod ti'n meddwl am Gwrs Cymraeg Madog os gweli'n dda. Wel, fe fydda'n darllen amdano ar dy flog heb amau.

Byddi'n dod i ben a^'th astudiaethau'n fuan Siarls - llongyfarchiadau ymlaen llaw!
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 09-Apr-2008, 12:22 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

OH, un peth mwy..... ydych chi ill dau'n gyfarwydd a^'r safle newydd ar gyfer ddysgwyr? Dyma'r cyfeiriad gwe -

http://www.welshbeginners.co.uk/index.htm

Dewch o hyd i linc i fforwm yna - un am Gymraeg yn unig.
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 09-Apr-2008, 12:48 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

S'mae Antwn. Diolch i ti am ddarllen fy mlog. Mae'r safle newydd yn edrych yn dda. Ella dylen ni i gyd "allfudo" i'r fforwm Cymraeg! Ond mae'n siwr byddwn ni'n dod ar draws llawer o bobl dan ni'n eu nabod yn barod yna.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 10-Apr-2008, 04:11 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Mae'n edrych fel syniad da ar ei wyneb ond ydym ni wedi codi carennydd da rhyngddon ni dros amser hir ar Radio Celtaidd nad fyddwn i ei golli. Gwn i fod pobeth yn gwahanol bellach ar ol i'r marw Austaff ond efallai gallai'r tri ohonon ni fod yn dal i gyfarfod a^'n gilydd yma ambell dro os dim ond i siarad helo. Nad oes dim problem gyda fi i'w ymuno (fforwm newydd) - ond nad oes dim eisiau arnaf golli ti a Siarls mewn torf ychwaith!! Gad inni wneud y safle yna lle ychwanegol i'w cyfarfod yn lle gorfodi eu hunan i ddewis naill neu'r llall. Beth ydych chi'n meddwl am hynny?

PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 10-Apr-2008, 06:03 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Dw i'n hoffi'r fforwm ma ac yn meddwl bod gynno fo gynlluniau tudalen llawer gwell na'r lleill. Y broblem ydy bod y bobl ddim yn ein gwybod achos mai dan Celtic Radio ydyn ni. Dim ond gobeithio basai mwy o aelodau yma dw i.

Ti'n iawn, Antwn. Does dim rhaid i ni roi gorau iddo. Ella cawn ni weld sut eith yn y fforwm newydd. Mae Neil o Gilgwri wedi ymuno fo'n barod.

PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 15-Apr-2008, 11:36 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

QUOTE (gwenynen @ 10-Apr-2008, 07:03 PM)
Mae Neil o Gilgwri wedi ymuno fo'n barod.

Ie, Dw i wedi eu gweld yna yn barod. Dw i'n nabod Neil ond pwy mae Gilgrwi? Ydy e/hi ar glwb malucachu 'te?
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 15-Apr-2008, 01:20 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Yr un Neil ydy o. Mae o'n byw yn Nghilgwri.

Dw i wedi ymuno'r fforwm na, ond dw i'n synnu bod neb wedi fy cghroesawu. unsure.gif
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 16-Apr-2008, 12:07 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Dw i wedi gweld y bydd pobl yn aros i weld yr hyn sy'n digwydd gyda negesfwrdd newydd cyn iddyn gyflawni iddi mewn rhan fawr eu hun. Weithiau yr hyn sydd heb ei sylweddoli yw nhw a'u postiau sy'n cyfrannu at ei llwyddiant hefyd. Dim bostiau dim negesfwrdd.

Dw i wedi gweld gwefannau eraill yn methu, sef World Wide Welsh (yn Gymraeg) ac un arall ond dw i wedi anghofio ei henw ar hyn o bryd. Gwn i fod hi'n anodd pan wyt ti'n llawn cyffro i'r llwyddiant gwefan newydd ond nad oes neb sydd mor gyffroedig a^ thi. Rhoi siawns fach iddi - efallai bod hi'n tyfu fel maes-e gydag amser os byddai bobl oddi ar Welsh Learners yn ymuno a^'r safle newydd a siaradwyr rhugl fel "Alwyn" yn arbennig er mwyn rhoi gyngor gramadegol inni i gyd.

Ha! na pherson yw Gilgrwi ond llecyn! Wel, dw i'n teimlo fel twpsyn mawr! rolleyes.gif
PMEmail Poster               
Top
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 
Celtic Radio Network
Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. They provide music license coverage through SOCAN.
Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Celt-Rock-Radio, A Celtic Christmas, SaltyDog Radio, Best of Celtic Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!Best Viewed With MicroSoft Edge, Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]