Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
austaff 
Posted: 07-Jun-2006, 08:48 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male


Dw in meddwl bod dw in anghofio mwy Gymraeg na fin cofio Beth amdanoch chi?


--------------------
A fo ben bid bont
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 08-Jun-2006, 07:38 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

QUOTE (Antwn @ 07-Jun-2006, 06:25 PM)
Bod yn herwgipio Gwen? Yn Sbaen?

Ie. Darllenais i newyddion tua mis yn l. Cafodd cwpl o Gymru eu herwgipio ac eu ladd yn Sbaen. Aethon nhw yno er mwyn prynu tyac yn ymddeol yno. Roedd hynny wedi digwydd y flwyddyn un l, ond cafodd y tramgwyddwyr eu dal dim ond mis yn l.

---
Right. I read news about a month ago. A couple from Wales got kidnapped and killed in Spain. They went there to buy a house and retire there. That happened years ago but the culprits were caught only a month ago.


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 08-Jun-2006, 07:45 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Diolch am dy gyngor, Gwen! Bydda i'n sicr i fod yn ddiogel! Fi'n siarad Sbaeneg yn dda, felly, dylwn i fod yn iawn!
Beth ydy'ch cynlluniau dros yr haf?

Thank you for the advice, Gwen! I will be sure to be safe! I speak Spanish well, so I should be ok.
What are your (plural) plans for the summer?


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 08-Jun-2006, 08:01 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

QUOTE (austaff @ 07-Jun-2006, 09:48 PM)
Dw in meddwl bod dw in anghofio mwy Gymraeg na fin cofio Beth amdanoch chi?

Austaff, mae'n anodd cadw geiriau a mynegiannau newydd i mi. Dw i'n teimlo fel fyddwn i byth yn bod yn ddigon da. Dw i'n ysu am fynychu dosbarth Cymraeg!
---

Austaff, it's hard for me to retain new words and expressions. I feel like I'd never be good enough. I long to attend a Welsh class!
PMEmail PosterUsers Website                
Top
gwenynen 
Posted: 08-Jun-2006, 08:09 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Helo Siarls. Does dim cynlluniau arbennig da fi. Ond bydd fy merched yn teithio, un i Loegr ac y llall i Japan.


---

Hi, Siarls. I have no special plans. But my daughters will travel, one to England and the other to Japan.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 08-Jun-2006, 06:46 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Dim dosbarthiadau gerllaw Gwen? Oeddet ti'n gofyn at Gymdeithasau Gymreig mewn dy ardal os ydyn nhw'n eu cynnig? Ambell waith maen nhw'n gallu "hook you up" ......cysyllti di a^ athro gyda'u help. Trwy'r Gymdeithas Gymru lleol mynychais un dosbarth am ddechreuwyr newydd unwaith.

Croeso yn ol Austaff!! Dw i wedi dy golli. Dw i'n anghofio pethau yn aml. Rhaid i mi ail-ddysgu (re-learn?) yn gyson.

Does gennyf ddim cynllun neilltuol am yr haf.....dim ond mwynhau'r tywydd cynnes a'r Gwy^l Wyddelig lleol. Dw i'n dymuno y allwn i fod yn cyd-fynd Siarls i Sbaen.

Dw i wedi bod yn dysgu rhai Sbaeneg wrth fy ngwaith ond 'solo se algunas frases'.


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 09-Jun-2006, 07:36 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Dim byd, Antwn. Ac dydy'r gymdeithas Cymru yn yr ardal ddim yn gweithio. Allai ddim gyrru cannoedd o filltiroedd i fynychu dosbarth. Wyt ti'n mynd i'r dosbarth eto?


---
Nothing at all, Antwn. And the Welsh society in the area isn't working. I can't drive hundreds of miles to attend a class. Are you going to the class again?
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 09-Jun-2006, 03:44 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Yn anffodus iawn ydyw, ond wyt ti'n gwneud yn dda. Roedd y dosbarth yn cynnig unwaith. Mae'r athrawes wedi symud i ffwrdd bellach.
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 09-Jun-2006, 07:33 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male


Y dawns glaw gweithiedig !! or diwedd, maen bwrw glaw heddiw. Ond rydyn nin angen a lot mwy cyn ein cronfeydd dŵr yn llawn eto

T he rain dance worked at last it is raining today.But we need q lot more before our dams are full again
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 10-Jun-2006, 04:16 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Gwych, Austaff! A sn am ddawns, dw i wedi rhentu fideo dawns weryn Cymru oddi wrth y Cymdeithas Madog. Dw i'n hoffi dawns ac yn ceisio dysgu un hawdd wrth weld y fideo. Caiff ei galw "Rl Cymreig Llynofer."

Un fideo arall dw i wedi rhentu yw "Eldra." Ydych chi wedi gweld y ffilm? Mae hi'n fel barddoniaeth. Eldra oedd yn sipsi yn y tri degau yng Ngogledd Cymru. Mae'r delyn gan Robin Huw Bowen yn fendigedig. Un peth diddorol yw bachgen sy'n actio fel "sheriff" yn ffilm "American Western." Siaradodd e Saesneg gyda acen Americanaidd. Ac gwnaeth e'n dda iawn!


----

Great, Austaff! And talking about dancing, I've rented a Welsh folk dance video from Madog Society. I like dancing and am trying to learn an easy one by watching the video.

Another video I have rented is "Eldra." Have you all watched the film? It's like poetry. Eldra was a gypsy in the 30th in Noth Wales. Harp by R H Bowen is wonderful. One interesting thing is a boy who acts like a sheriff in an American Western film. He spoke English with an American accent. And he did very well!
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Mihangel 
Posted: 11-Jun-2006, 07:24 PM
Quote Post

Member is OfflineClan Member
***

Group: Celtic Nation
Posts: 70
Joined: 29-Nov-2005
ZodiacWillow


male

Hi pawb

Rydw in filch sy bwrw glaw I ti Austaff. Does dim fan hwn eto

Mae en pl-droed (Soccer) ar y teledu; gwych!

Hi Gwenynen

-------------------------------------
Hi everybody

I am glad it is raining for you Austaff. There is none here yet.

It is Football (Soccer) on the television; great!


--------------------
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.
if you talk to him in his language, that goes to his heart

Nelson Mandela
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 12-Jun-2006, 07:24 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Helo Michael. Sut wyt ti ers talwm? Gwyliodd fy nheulu gm pel-dored rhwng Mecsico ac Iran (neu Irac?) ddoe. Roedd y raglen ar yr unig sianel gawn i'i wylio. Ond allwn ni ddim gwylio gemau yr UDA neu Japan. sad.gif

----
Hi Michael. How have you been all this time? My family watched the football game between Mexico and Iran (or Iraq?) yesterday. The program was on the only channel we could watch. But we can't watch USA nor Japan games.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 12-Jun-2006, 06:36 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

QUOTE (gwenynen @ 10-Jun-2006, 05:16 PM)
dw i wedi rhentu yw "Eldra." Ydych chi wedi gweld y ffilm?


Mihangel
Yn y pl droed neithiwr Awstralia tri Japan un mae flin da fi Gwen eich tm ar goll. tongue.gif Brazil nesaf ewch Aussie.

Na Gwen Dydw i ddim yn weld y fideo. Ble wyt tin mynd dawnsio Gwen? Dw in hoffi dawnsio hefyd

Mae glaw wedi mynd maen heulog heddiw eto bydda i gael gwneud y dawns law eto er bod dw in meddwl bod bydd fi coesau cael blinedig iawn cyntaf cyn rydyn nin cael mwy glaw

In the football last night Aus 3 Japan 1 I am sorry gwen your team lost Brazil next Go Aussie

No Gwen I havnt seen the fideo Where do you go dancing I like dancing also.

The rain has gone its sunny today I will have to do the rain dance again although I think my legs will get very tired first before we get anymore rain

PMEmail Poster               
Top
Mihangel 
Posted: 12-Jun-2006, 07:08 PM
Quote Post

Member is OfflineClan Member
***

Group: Celtic Nation
Posts: 70
Joined: 29-Nov-2005
ZodiacWillow


male

Helo Gwenynen

Dw in gobaith rwyt ti yn dda.

Roeddwn in pwysig gm o Awstralia.
Mae Awstralia wedi curo Siapan neithiwr 3 1. Serch hynny Siapan wedi tm ardderchog gyda amddiffynaid cryf.
----------------------------------
Hello Gwenynen

I hope you are well

It was a great match for Australia.
Australia beat Japan last night 3 1. However Japan was an excellent team with a strong defence.
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 13-Jun-2006, 07:44 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Da iawn, Awstralia! Cawn ni hwyl pwy bannag enilliff.
Austaff, dydw i ddim yn mynd unman i ddawnsio. Dim ond ceisio dysgu blaen y teledu dw i.


---

Well done, Australia! We have fun whoever wins.
Austaff, I don't go anywhere to dance. Just trying to learn in front of the telly.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. They provide music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]