Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
Siarls 
Posted: 06-Sep-2005, 08:52 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Fi'n methu cysgu (mae hi'n chwarter i bedwar y bore a fi'n gweithio am wyth o'r gloch y bore 'ma), felly fi wedi dod ar lein. Fi'n flinedig iawn a fi'n dymuno y byddwn i'n gallu* cysgu! Bydda i'n flinedig iawn iawn yng ngwaith heddi. Shwd alla i** gweithio'n dda heb gysg?!!

Beth ydych chi'n gwneud heno/heddiw? Sut mae tywydd yno? Mae hi'n hyfryd iawn fan hon... braf a thwym. Fi eisiau mynd i Fae Abertawe gyda fy ffrind gorau ar ol gwaith, ond fi'n meddwl y bydda i'n dost!

*that I could
**How can I...
Southern Welsh = here
Southern Welsh = warm
that I will be


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 07-Sep-2005, 08:17 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Helo Siarls, sut wyt ti? Gobeitho fod di'n gorffwys ar l dy waith.

Mae'n boeth iawn ac yn laith o hyd fan hyn. Ond mae tipyn yn glaear yn y bore o'r diwedd. Dathlon ni bennau blwydd i dri o'r blant ddydd Llun. Wnes i dair gacen pen blwydd! Ro'n i wedi blino'n ln! Well da fi ddysgu Cymraeg!

----

Hello Siarls, how are you? I hope you're resting after your work.

It's still hot and humid here. But it's a bit cool in the morning at last. We celebrated birthdays for three of our children on Monday. I made three birthday cakes! I was exhausted! I'd rather be learning Welsh!


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 07-Sep-2005, 10:12 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Helo pawb,

Ar ol roedd Katrina wedi pasio trwy'r ardal hon, mae'r tywydd wedi bod yn prydferth iawn. Pryd daeth y storm trwy 'ma oedd hi'n gwan. Ro'n ni wedi cael llawer o law heb wynt neu'r dilywiau yn ffodus. Mae gyda ni ddyddiau haulog a dwym bellach.


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 12-Sep-2005, 06:46 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Mae'r tywydd fan hon yn anrhagweladwy* iawn ar y funud. Wel, a dweud y gwir wrthoch, ti'n gallu daroganu a fydd hi'n** braf neu fwrw glaw achos bod yn gwneud un neu lall*** ar ddyddiau eiledol.****

*unpredictable
**you can predict whether it will be
***one or the other
****alternating days
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 16-Sep-2005, 07:47 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Mae hi'n Dydd Owain Glyndw?r heddiw! Does dim newyddion amdani ar BBC Wales. sad.gif Mae rhaid bod rhywbeth o' i le. Gwna i gacen Glyndw?r yn p'nawn ma. (Dw i'n frwd y tro ma!)

It's Owain Glyndw?r Day today! There's no news about it on BBC Wales. Something must be wrong. I'll make Glyndw?r cake this afternoon. (I'm enthusiastic this time!)
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 16-Sep-2005, 02:05 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Ydy hwnna yn wir? Does dim syniad 'da fi o gwbl! Shwd 'dych chi'n gwybod hwnna te, Gwen?
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 16-Sep-2005, 03:05 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

http://www.bbc.co.uk/wales/mid/sites/owainglyndwr/

Clywais i fod y faner Glyndw?r i fod yn chwifio o'r Castell Caerdydd heddiw. Wel, efallai bydd newyddyon yfory, gobeithio.

I heard Glyndw?r's flag was to fly from Cardiff Castle today. Maybe there'll be news tomorrow, hopefully.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 17-Sep-2005, 06:47 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Wel, chi'n iawn!! Doedd dim clem 'da fi - fi'n teimlo chywilydd.
Well, you're right! I had no idea - I feel ashamed!
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 19-Sep-2005, 01:17 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Ble mae Susanna? Ydy hi'n y gymedrolwraig Cymru fan hyn o hyd?

Where's Susanna? Is she still the Wales moderator here?
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 20-Sep-2005, 07:48 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Gofynnais i'r un gwestiwn i Wizard yn ddiweddara. 'Dyw e ddim yn gwybod ymchwaith. Fi'n gobeithio bod hi'n iawn.
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 20-Sep-2005, 01:05 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Mae'n ymddengys y rhagor o bobl yn darllen postiau ar y byrddau na roi negeseuon arnynt eu hunain, wn i ddim pam ydy hyn, ond gallai hi fod eu darllen ond nid ymateb atyn nhw. Efallai y bydd hi'n darllen y trywydd hwn a fydd hi'n rho' wybyd inni ei bod hi'n iawn.


It appears that more people read posts on the boards than put messages on them themselves, I don't know why this is, but she could be reading them but not responding to them. Perhaps she'll read this thread and she'll let us know that she's okay.
PMEmail Poster               
Top
Ride a Cowboy 
Posted: 21-Sep-2005, 04:28 AM
Quote Post

Member is OfflinePeasant
*

Group: Celtic Nation
Posts: 14
Joined: 03-Jun-2005
ZodiacReed

Realm: Alberta, Canada.

male

Far tae much board fer trolling all of it... I do keep an eye on the Welsh centered ones however.


Doesn't mean I will post anything saddly... but I am niether Welsh, A speaker of, nor at a place in learning that helps me understand anything ye all are saying.

So I just keep away from reading any of it while I explore other avenue's of learning. (Ye lads just need tae wait fer more stranger friendly topics of conversation tae open the table fer some of us)


As stated however, I do keep an eye open here, and post where I have a chance, just also stating why I don't. cool.gif
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 21-Sep-2005, 08:26 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Helo, Cowboy! Sut wyt ti ers talwm? Falch o glywed oddi wrthot ti. Sut hwyl gyda Learnwelsh? Dw i'n bron yn gorffen "Lloyds." Dechreuais i "Cam Ymlaen" hefyd. Postia unrhyw beth. Elli di dechrau pwnc newydd.

--- Hello Cowboy! How have you been all this time? I'm glad to hear from you. How's it going with Learnwelsh? I've almost finished "Lloyds." I started "Cam Ymlaen" too. Post anything. You can start a new topic. smile.gif
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 21-Sep-2005, 08:32 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Pwnc newydd yn swnio fel syniad da ichi Cowboy! Syniad da yn wir, Gwen.

A new topic sounds like a good idea for you Cowboy! A good idea indeed, Gwen.
PMEmail Poster               
Top
Ride a Cowboy 
Posted: 23-Sep-2005, 01:45 AM
Quote Post

Member is OfflinePeasant
*

Group: Celtic Nation
Posts: 14
Joined: 03-Jun-2005
ZodiacReed

Realm: Alberta, Canada.

male

QUOTE (gwenynen @ 21-Sep-2005, 09:26 AM)
Helo, Cowboy! Sut wyt ti ers talwm? Falch o glywed oddi wrthot ti. Sut hwyl gyda Learnwelsh? Dw i'n bron yn gorffen "Lloyds." Dechreuais i "Cam Ymlaen" hefyd. Postia unrhyw beth. Elli di dechrau pwnc newydd.

--- Hello Cowboy! How have you been all this time? I'm glad to hear from you. How's it going with Learnwelsh? I've almost finished "Lloyds." I started "Cam Ymlaen" too. Post anything. You can start a new topic. smile.gif

I have found Lloyds getting somewhat easier over the weeks, but the speakers are still far tae fast fer me tae follow along with out loud, and I find there layouts tae be quite confusing... with alittle of this and that, but not really focusing on anything. Could just me me in that however.

I did find some courses on ACEN that I have started (just a few days) and got me a pass in there Tourist Welsh #1. *shrugs*

But as its fer Tourists, unless ye say "Ga i'ch helpu chi?" I have no reply...
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a SonixFM radio station that is based in Canada. SonixFM and SonixCast provide music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With IE 8.0 (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]

Celtic Hearts Gallery | Celtic Mates Dating | My Celtic Friends | Celtic Music Radio | Family Heraldry | Medieval Kingdom | Top Celtic Sites | Web Celt Blog | Video Celt