Welcome Guest ( Log In | Register )

Pages: (32) [1] 2 3 ... Last »

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 08-Apr-2008, 05:31 AM

Replies: 1,344
Views: 58,029
Mae ddrwg gen i, Gwen, dw i ddim yn nabod Mike Stonelake o gwbl.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #242644

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 08-Apr-2008, 05:29 AM

Replies: 1,344
Views: 58,029
MAE FLIN GENNYF! DW I WEDI BOR MOR BRYSUR!!! DW I YN Y FLWYDDYN OLAF YN AWR, FELLY MAE LLAWER IAWN GENNYF I'W WNEUD.

DW I'N CWBLHAU'R BRIFYSGOL AR 2IL O FIS MEHEFIN, AR OL 4 BLYNEDD O ASTUDIO!!! OND DW I DDIM YN GWYBOD/SICR YR HYN YR WYF YN MYND I'W WNEUD AR OL IMI ORFFEN! ARGHHHHHHHHHHHH
PETHAU OFNUS IAWN.

Shwd ydych chi i gyd?
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #242643

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 16-Feb-2008, 06:02 PM

Replies: 1,344
Views: 58,029
Do, dw i wedi siarad a^ Wizard am ein problem ni! Dywedodd y byddai'n son amdano wrth y moderators. Ond fe'i wneuthum ar yr un diwrnod pan newidwyd i Gaelic Languages, ac ni chefais ateb eto - ychydig o wythnosau ar ol. Beth ydych yn meddwl? Dylwn i wneud/ddweud rhywbeth arall?
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #232106

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 13-Feb-2008, 01:26 PM

Replies: 1,344
Views: 58,029
Ac nid wyf yn hapus o gwbl gyda Celtic Radio am nad yw Cymraeg yn 'Gaelic Language'.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #231565

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 07-Feb-2008, 03:39 PM

Replies: 1,344
Views: 58,029
Dw i'n colli ei eisiau hefyd.

Dw i'n brysur iawn am fy mod ym mlwyddyn olaf fy ngradd. Mae'n rhaid imi lunio polisi iaith y Gymraeg ar gyfer elusen a gofrestrwyd o'r enw Discovery.

Does dim clem 'da fi yr hyn y bydda i'n ei wneud ar ol fy ngradd!!!
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #230430

Siarls Posted on: 09-Jan-2008, 06:03 PM

Replies: 6
Views: 1,340
Mae Celtic Radio wedi dechrau fforwm yn General Discussion. "Celtic Radio has lost one of own" yw'r teitl, dw i'n credu.
Dw i'n ei golli hefyd! Dw i'n cro! Ond person emosiynol ydw i wir.

Wyt ti mewn cyswllt theulu Keith, Gwen? Os wyt, a elli di basio ein cydymdeimladau iddynt? Mae wedi bod llawer o gefnogaeth ar Celtic Radio er mwyn cofio Keith ac er mwyn mynegi cydymdeimladau dwfn iawn.Celtic Radio has set up a thread in the General Discussion. "Celtic Radio has lost one of our own" I believe is the title.
I miss him too! I'm crying! But I am an emotional person.

Are you in touch with his family, Gwen? If so, are you able to pass on our condolences? There has been quite a gathering on Celtic Radio to remember him and express deepest sympathies.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #226717

Siarls Posted on: 09-Jan-2008, 05:56 PM

Replies: 12
Views: 869
We will miss him so much in the Welsh forums. A massive presence has left our little community. He was so much fun!
I never met him in person, but I can't help but be incredibly saddened by this , and find myself without a friend. I think we're all in deep mourning in the Welsh forum. Can't help but shed a tear writing this.

I'll ask Junko Salmon, AKA Gwenynen, who is in touch with his family to keep us posted with news, and to send his family all your condolences.
  Forum: General Discussion  ·  Post Preview: #226716

Siarls Posted on: 06-Jan-2008, 08:56 AM

Replies: 6
Views: 1,340
Nid wyf yn sicr sut i fynegi fy nhristwch, ond roeddwn yn teimlo ei fod yn bwysig i gofio ein ffrind Keith a oedd yn hwyl da, ag agwedd gyffrous. Yr ydym i gyd yn ei golli yma yn barod.

I am not sure how to express my sadness, but I felt it important to remember our friend Keith who was good fun, with an exciteable attitude. We all miss him here already.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #226339

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 06-Jan-2008, 08:44 AM

Replies: 1,344
Views: 58,029
OH MY GOSH! Dw i'n teimlo'n ofnadwy. Beth allem ni wneud er mwyn mynegi ein tristwch? Falle, post newydd?
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #226338

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 03-Jan-2008, 11:36 AM

Replies: 1,344
Views: 58,029
Rydym ni i gyd yn dawel yn ddiweddar?
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #225995

Siarls Posted on: 31-Dec-2007, 09:00 AM

Replies: 7
Views: 346
Blwyddyn Newydd Dda (Cymraeg/Breatnais)

Athbhliain faoi Mhaise (Gwyddeleg/Gaeilge)
  Forum: General Discussion  ·  Post Preview: #225538

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 13-Dec-2007, 02:42 PM

Replies: 1,344
Views: 58,029
Edrycha arnot ti, Gwen a'th dafodiaith ogleddol! Mae'n ffantastig i'w weld am dy fod yn ymddangos yn frodorol!!! Rwy'n gallu dychmygu dy lais di.

Ddoe, ces i fy ngweud gan ddarlithydd Adran y Gymraeg bod gweud 'ti' yn Gymraeg anghywir. Wps.

Oh, diolch yn fawr iawn iti am dy gerdyn, Gwen. Falchder o'i le yn fy ystafell ganddo. Pride of place in my room...

Ah - Austaff, shwti? Dw i mor falch o glywed dy fod yn well nawr. Ble wyt ti'n mynd ar dy wyliau? Wnei'n shwr y byddi di'n gweund wrthym ni popeth amdanynt!

Dw i mor brysur - ond heddiw oedd diwrnod ola'r brifysgol am y Nadolig. Dw i'n mynd mas da ffrindiau o'm cwrs Cymraeg heno yn Abertawe.

Siarada i a^ chi i gyd yn fuan
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #222921

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 07-Dec-2007, 09:30 AM

Replies: 1,344
Views: 58,029
Mae'r tywydd yma'n ofandwy. Llawer o law, gwynt, ond mae'n methu penderfynu am ei bod hi'n heulog hefyd rhwng bwyntiau.

Rwy'n hoffi dy faner, Gwen.

Beth ydych chi i gyd yn mynd i wneud am Nadolig? Mae llawer o waith gennyf i'w wneud.

Austaff - wyt ti'n siarad Peggi yn aml? Rwyf wedi cwrdd hi ambell waith nawr. Mae hi'n hyfryd. Mae'n neis i glywed acen Americanaidd yn y Gymraeg!
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #221399

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 01-Dec-2007, 08:34 AM

Replies: 1,344
Views: 58,029
Mae lot 'da fi i'w wneud. Dw i'n dechrau i stress out.

Gobeithio bod chi i gyd yn iawn a pheidiwch ag anghofio - os oes angen unrhywbeth arnoch chi - gofynwch imi.

Siarada i a chi yn fuan
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #220248

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 21-Nov-2007, 08:14 AM

Replies: 1,344
Views: 58,029
'Na syniad da! Dylwn i ddangos e i fy ffrindiau...
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #218748

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 15-Nov-2007, 01:18 PM

Replies: 1,344
Views: 58,029
Dw i'n credu fy mod i wedi anghofio sut i wneud gwaith y tŷ! Haha! Dylech chi weld fy ystafell wely. Fel safle gwaith (worksite). Dw i ddim yn gwybod pa dillad sy'n ln, a be' sy'n frwnt!!! Haha! Ac roeddwn i mor daclus pan oeddwn i'n ifancach!!!
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #217874

Siarls Posted on: 07-Nov-2007, 11:55 AM

Replies: 3
Views: 2,253
It's not his Welsh name! Sorry!

Myrddin is his Welsh name. Like the town Caerfyrddin. "Merlin's Fort".

It doesn't look like Nymenche is Gaelic either as the Gaelic languages avoid the letter Y.

Possibly Cornish, but Cornish is very similar to Welsh so I'd be surprised if it were so different from the Welsh.
  Forum: Gaelic Languages  ·  Post Preview: #216507

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 07-Nov-2007, 11:22 AM

Replies: 1,344
Views: 58,029
Oeddwn i ddim yn gwybod bod y llun wedi gweithio! Sai'n shwr os fi'n hoffi fe nawr!
Oes facebook 'da chi o gwbl?
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #216490

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 29-Oct-2007, 04:10 PM

Replies: 1,344
Views: 58,029
Oh sori i glywed dy newyddion drwg, Antwn.

Hapus i glywed am dy newyddion hwyl, Austaff (gyda llaw, dw i wedi cwrdd a Peggi)

Dw i'n brysur iawn gyda fy mlwyddyn olaf! Dw i ddim yn mwynhau Eidaleg eleni... mae'r Gymraeg yn ffantastig, fel arfer!
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #214029

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 24-Oct-2007, 12:15 PM

Replies: 1,344
Views: 58,029
O'n i'n meddwl mai ym mis Tachwedd oedd dy ben-blwydd di, Gwen???
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #213038

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 20-Oct-2007, 08:00 PM

Replies: 1,344
Views: 58,029
Ie, Gwen - 'na Peggi!
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #212536

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 19-Oct-2007, 11:30 AM

Replies: 1,344
Views: 58,029
Mwy nag wythnos heb sgwrs yma!
Dw i'n brysur iawn.
Dw i wedi bod yn trio cwrdd a^ dy ffrind, Peggi, Austaff. Mae wedi bod yn anodd am ein bod ni ddau yn brysur iawn. Ond gobeithio y byddwn ni'n cwrdd yr wythnos nesaf.
Dw i'n rhedeg am Swyddog Dynion yn yr Undeb Myfyrwyr nawr. Mae llawer iawn o bethau gennyf i'w gwneud nhw!!!

Sut ydych chi i gyd? Pa newyddion sy' gennych?
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #212345

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 11-Oct-2007, 03:30 AM

Replies: 1,344
Views: 58,029
Ah you might have a point, Gwen. Y is the most difficult letter in Welsh as it's the most unpredictable. My friend and I are discussing it right now on the phone!
She agrees with you. I say KEED and KUN in every case, but she's telling me it's "tafodiaith"! Thinking about it, I overlooked exceptions. Generally, the rule I gave works, but with the letter Y, there are going to be exceptions. If in doubt, consult a dictionary or ask me. If I'm in doubt, I'll ask around my friends.
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #210641

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 09-Oct-2007, 10:20 AM

Replies: 1,344
Views: 58,029
Do you mean "sillafu", Gwen?

cyd is pronounced keed. so keednabod, keedweithio etc.

cyn is pronounced kun. so kunddrwg etc.

will answer the other question later - i have to go now sorry!!!
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #210373

No New Posts Pinned: Beginner's Welsh (Pages 1 2 3 ...90 )
Siarls Posted on: 09-Oct-2007, 04:11 AM

Replies: 1,344
Views: 58,029
Rydym yn dweud "heddiw", sy'n gweithio'n dda.

Mae llawer o bobl yn dweud "dyddiau ma" ond mewn gwirionedd, dw i ddim yn ei hoffi! Mae'n flin gennyf!
  Forum: Welsh  ·  Post Preview: #210329

Pages: (32) [1] 2 3 ... Last »
New Posts  Open Topic (new replies)
No New Posts  Open Topic (no new replies)
Hot topic  Hot Topic (new replies)
No new  Hot Topic (no new replies)
Poll  Poll (new votes)
No new votes  Poll (no new votes)
Closed  Locked Topic
Moved  Moved TopicCeltic Radio Network
Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. They provide music license coverage through SOCAN.
Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Celt-Rock-Radio, A Celtic Christmas, SaltyDog Radio, Best of Celtic Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!Best Viewed With MicroSoft Edge, Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]