Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Ffilmiau, i ddechrau fforwm Cymraeg am ffilmiau
Bookmark and Share
gwenynen 
Posted: 30-Jan-2006, 12:12 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Gwyliais i ffilm Tân ar y Comin gan s4c. Ces i fenthyg copi gan Gymdeithas Madog. Ond fe'm siomwyd i. Ro'n nhw wedi newid y stori'n ormod. Mae'r llyfr yn llawer well na'r ffilm. Tybed ydy T. Llew yn ei chymeradwyo? Ac eto, roedd y golygfeydd yn hyfryd!-------
I watched Tân ar y Comin by s4c. I borrowd (actually rented, but don't know the right word) it from a Welsh Society. But I was disappointed. They'd changed the story too much. The book is much more interesting. I wonder if T.Llew approves? And yet, the sceneries were lovery.


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn ôl ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 31-Jan-2006, 05:52 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Hoffwn weld ffilm Cymraeg fel Notting Hill neu 4 Weddings and a Funeral. Ch'mod - comedi prydeinig yn nodweddiadol. Mae gennym yr awduron yn sicr!I'd like to see a Welsh film like Notting Hill or 4 Weddings and a Funeral. Y'know - a typically British comedy. We have the writers surely!


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i´m gwlad
Tra môr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded i´r heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 31-Jan-2006, 07:26 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Fi hefyd Siarls, ond hoffwn weld ffilm bennaf i maes o hanes Cymraeg yn ogystal ag hynny. Yn anffodus nid siaradwr yw Anthony Hopkins -

Me too Siarls, but I'd like to see a major film out of Welsh history in addition to that. Too bad Anthony Hopkins is not a speaker.


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
Mihangel 
Posted: 01-Feb-2006, 05:32 AM
Quote Post

Member is OfflineClan Member
***

Group: Celtic Nation
Posts: 70
Joined: 29-Nov-2005
ZodiacWillow


male

Wyt ti’n pawb wedi gweld y ffilm “Memoirs of a Geisha” eto?

Has anybody seen the film “Memoirs of a Geisha” yet?


--------------------
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.
if you talk to him in his language, that goes to his heart

Nelson Mandela
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 01-Feb-2006, 09:19 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Wnes i ddim ond aeth fy merch i'w weld. Ti'n gwybod, Michael, bod bron holl actorion sy'n chwarae rhannau Japaneiad yn ddi-Japaneaid. Dw i'n gobeithio bod pobl ddim yn cael argraffiadau anghywir.


----
I didn't but my daughter went to see it. You know, Michael, almost all the actors who play the parts of Japanese aren't Japanese. I hope people don't get the wrong impressions.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 01-Feb-2006, 12:18 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Dw i'n credu bod hwnna'n ofnadw! Byddwn i'n mor grac oni ddefnyddid actorion Cymraeg mewn ffilm Cymraeg!! Nid wyt ti'n grac amdano, Gwen?

I think that's terrible! I'd be so angry if Welsh actors weren't used in a Welsh film!! Aren't you angry, Gwen?
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 02-Feb-2006, 09:30 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Ydw, siwr! Maen nhw'n gwneud hynny yn aml mewn ffilmiau Hollywood oherywedd dydy'r rhan mwya o'r actorion Japaneaid ddim yn siarad Seisneg. Ond dylai Hollywood gwneud ffilmaiu gyda is-deitlau fel gwnaeth Mel Gibson yn Passion of the Christ.----
I am, to be sure! They do that often in Hollywood films because most of the Japanese actors don't speak English. But they should make films with subtitles like Mel Gibson did in Passion of the Christ.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Mihangel 
Posted: 02-Feb-2006, 07:03 PM
Quote Post

Member is OfflineClan Member
***

Group: Celtic Nation
Posts: 70
Joined: 29-Nov-2005
ZodiacWillow


male

Dw i’n meddwl hynny yn trueni ddim yn defnydd actorion Japaneiad. (Siapaneiad)
----------------------
I think that is a a pity not using Japanese actors. (Siapaneiad) I saw this spelling in one of my dictionary’s.
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 03-Feb-2006, 05:51 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Mae "Siapan" yn gywir, ond chydig yn hen ffasiwn.
"Siapan" is correct, but a bit old fashioned.

Fi'n gwylio Devil's Advocate ar y funud. Sai'n shwr mod i'n joio fe!
Rwyf yn gwylio Devil's Advocate ar y funud. Nid wyf yn sicr fy mod yn ei fwynhau.
I'm watching Devil's Advocate at the moment. I'm not sure if I'm enjoying it.
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 17-Feb-2006, 02:18 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Ydych chi'n gwylio The Bill (y hen raglen, dim yr un newydd)? Mae fy merch yn dwlu ar y raglen ar ôl treulio ei gwyliau yn Lloeger y llynedd. Prynodd hi DVDs trwy'r ebay ac yn eu gwylio bob dydd. Mae hi'n gwybod popeth am y raglen yn fanwl fel gwyddoniadur. Mae hi'n edrych yn ddiddorol iawn.


----

Do you watch the Bill (the old one, not the new one)? My daughter is crazy about the program after spending her holidays in England last year. She bought DVDs through ebay and watch them everyday. She knows everything about the program in detail like an encyclopedia. It looks very interesting.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 18-Feb-2006, 07:36 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Na, sai'n gwylio The Bill ond mae fy mrawd yn ei hoffi. Sai'n gwylio llawer o deledu - ac well 'da fi gomedi. Fy hoff raglen yw Becker o'r Unol Daleithiau, felly am y tro, fi'n gweithio dim ond Becker - does dim amser 'da fi am rywbeth arall!

No, I don't watch the Bill but my brother likes it. I don't watch a lot of television - and I prefer comedy. My favourite programme is Becker from the States, so for the time being, I only watch Becker - I don't have any time for anything else!
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 18-Feb-2006, 09:02 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Mae'n eitha digri dy fod yn hoffi rhaglen Americanaidd a bod fy nheulu yn hoffi un Seisnig.

---

It's rather funny you like an American program and my family likes an English one.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 19-Feb-2006, 04:56 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Wyt ti'n hoffi Becker?
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 19-Feb-2006, 01:17 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Dw i'n hoffi Becker ond maen nhw mo'i ddangos yma nawr.

Dw i'n hoffi rhaglenni Seisnig hefyd, yn enwedig Fawlty Towers, Reilly Ace of Spies ayyb....unrhyw beth gyda Helen Myrrin.
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 19-Feb-2006, 03:04 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Wyt ti'n hoffi Calendar Girls te, Antwn? Fi'n hoffi Helen Mirren hefyd... a Julie Walters. Mewn gwirionedd, fi newydd fod yn dweud wrth un o fy ffrind fy mod i'n caru Julie Walters!!! Mae hi'n ffantastig.

Fi'n dwlu ar ffilmiau Prydeinig, maen nhw'n wastad feel-good!!! Amrywiaeth fawr o emosiynau ynddynt.

Do you like Calendar Girls, Antwn?

I love British films, they're always feel-good.
Good variety of emotions in them!
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topicStart new topicStart Poll

 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. They provide music license coverage through SOCAN.
© Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics ©, Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]