Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Advanced Scottish Gaelic, Scottish Gaelic Only!
Bookmark and Share
WizardofOwls 
Posted: 17-Apr-2005, 04:58 PM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,142
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

Hello everyone!

I am introducing this thread for the more advanced to have a place to chat where they will not have to post translations. Please try to use no English here! And since my Gaelic is not as advanced as some, I hope that some of the more advanced posters (like Faileas and C Dubh) will help me keep an eye on it so that nothing gets posted here that shouldn't!

Now that said, let's get on with the Gaelic! smile.gif


--------------------
Sln agus beannachd,
Allen R. Alderman

'S i Alba tr mo chridhe. 'S i Gidhlig cnan m' anama.
Scotland is the land of my heart. Gaelic is the language of my soul.
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
C Dubh 
Posted: 18-Apr-2005, 06:17 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Ceart gu ler, mo charaid. Feuchaidh mi ri do chuideachadh cho math 's as urrainn dhomh. Ach chanainn nach eil do Ghidhlig dona idir. Tha thu a' deanamh ainmeil math leat-fhin. biggrin.gif
...agus tha Gidhlig nas fherr aig Faileas co-dhi. smile.gif


--------------------
Bruidhinnibh Gidhlig Rium.
PMEmail Poster               
Top
WizardofOwls 
Posted: 18-Apr-2005, 06:44 AM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,142
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

Madainn mhath a Ch Dubh 's a Fhaileas!

Ciamar a tha sibh an diugh, a'chirdean? Tha i gl bhreatha ann an Virginia an-diugh! Tha a' ghrian a' derrsadh agus tha i blth soillier! Chan eil agam ri obair an-diugh. (Chan eil mi cinnteach gu bheil sin ceart! Ciamar a chanas mi "I don't have to work today"?)

Uill feumaidh mi falbh a-nis!

Tioraidh!
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
C Dubh 
Posted: 18-Apr-2005, 01:22 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

tha mi gu digheil, tapadh leat cool.gif
QUOTE
Ciamar a chanas mi "I don't have to work today"?)

D mu dheidhinn - chan eil agam ri dhol a dh' obair an-diugh.
neo - Chan fheum mi a dhol a dh'obair an-diugh
An robh latha math agad ma-tha?
PMEmail Poster               
Top
Faileas 
  Posted: 18-Apr-2005, 02:42 PM
Quote Post

Member is OfflineGuardian of Scotland :-)
Group Icon

Group: Scotland
Posts: 399
Joined: 19-Nov-2002
ZodiacRowan

Realm: Isle of Skye

female

QUOTE (WizardofOwls @ 18-Apr-2005, 01:44 PM)
Madainn mhath a Ch Dubh 's a Fhaileas!

Ciamar a tha sibh an diugh, a'chirdean? Tha i gl bhreatha ann an Virginia an-diugh! Tha a' ghrian a' derrsadh agus tha i blth soillier! Chan eil agam ri obair an-diugh. (Chan eil mi cinnteach gu bheil sin ceart! Ciamar a chanas mi "I don't have to work today"?)

Uill feumaidh mi falbh a-nis!

Tioraidh!

Feasgar math,a chairdean :-).

Channainsa - Tha latha dheth agam, hehehe.

Chan eil agam ri obair .... - Tha sin ceart gu leor , nam bheachdsa. Bha mise dheth an-diugh cuideachd agus bha sin neonach. Mar as abhaist bidh mi ag obair coig laithean agus da latha dheth an uair sin ach se direach tri laithean a bh' ann an t-seachdain seo agus seachd no ochd laithean san t-seachdain a' tighinn ...

Bha e tioram an seo an-diugh agus bha mi leisg, hehe. Bha mi a' cluiche air a'chompiutair agus beagan air an lion .... wink.gif

De rinn thu fhein, wiz?

Agus moran taing airson do bheachd gu bheil mo Ghaidhlig fada nas fhearr na an Gaidhlig agad fhein :-). Tha mise a' smaoineachadh gun dean sibh (na dithis agaibh) ubhasach math smile.gif.


--------------------
Scottish in Heart :-))

In the darkest heart the pride of man will walk allone

's ged tha mi fada bhuat cha dhealaich sinn a chaoidh

Darkover RPG
PMEmail Poster               
Top
WizardofOwls 
Posted: 18-Apr-2005, 07:55 PM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,142
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

Och tha! Bha an latha agam GL mhath! Gherr mi an ridhlean, ge-ta. (?? Chan eil me cinnteach gu bheil sin ceart!) Fhuirich mi anns an taigh a' chuid as motha an latha agus bha mi a' cluiche air a' chompiutair cuideachd! smile.gif

Tapadh leibh, a chirdean, airson na faclan coibhneil! smile.gif Tha na Gidhlig gl dhoirbh!
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
Faileas 
Posted: 19-Apr-2005, 07:05 AM
Quote Post

Member is OfflineGuardian of Scotland :-)
Group Icon

Group: Scotland
Posts: 399
Joined: 19-Nov-2002
ZodiacRowan

Realm: Isle of Skye

female

QUOTE (WizardofOwls @ 19-Apr-2005, 02:55 AM)
Och tha! Bha an latha agam GL mhath! Gherr mi an ridhlean, ge-ta. (?? Chan eil me cinnteach gu bheil sin ceart!) Fhuirich mi anns an taigh a' chuid as motha an latha agus bha mi a' cluiche air a' chompiutair cuideachd! smile.gif

Tapadh leibh, a chirdean, airson na faclan coibhneil! smile.gif Tha na Gidhlig gl dhoirbh!

Hei Alain smile.gif,

chan eil dad cearr leis an gramar aig "Ghearr mi an reidhlean" ach cannainsa "Ghearr mi am fheur" - chuala mi sin bho Siac sa mhadainn seo hehe.

Direach rud beag:

Sgriobh thu "Fhuirich mi" .... ach 'se "Dh' fhuirich mi" a th' ann, ag innse na firinn ... . Cuimhnich nach cord e ri na Ghaidheal rudan a radh nach eil furasda ri radh dhaibh wink.gif.

a' chuid as motha an latha - channainse a' chuid as motha den latha

na Gaidhlig ? - a' Ghaidhlig tha mi a' creidsinn, hehe.

Agus bha mi fada nas leisge an-diugh - chaidil mi gu cairteil as-deidh meadhan-latha agus cha chuala mi dad nuar a dh' fhag Brus dhan obair ... wink.gif laugh.gif.

Ann an dol seachad - tha cananan ann a tha fada nas duilghe ri ionnsachadh na a' Ghaidhlig - an do dh' fheuch thu Hebrew a-riamh? wink.gif
PMEmail Poster               
Top
C Dubh 
Posted: 19-Apr-2005, 03:13 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Mo chreach! Hebrew. Chan eil comas agam labhairt ann am Beurla fhathast.
Saoil an cuala tu duine Glaschu a-riamh Wizard. 'S urrainn dhomh innse dhut gu bheil Gidhlig nas fhasa na Glaswegian. Haha biggrin.gif
PMEmail Poster               
Top
WizardofOwls 
Posted: 19-Apr-2005, 07:17 PM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,142
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

Mo Chreach! Rinn mi mran mearachdan! sad.gif Tapadh leat, a Fhaileas, airson na ceartachaidh! (?) Bha agam ri obair an-diugh, agus bha i gl theth! Cha toigh leam teas!
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
Faileas 
Posted: 20-Apr-2005, 09:25 AM
Quote Post

Member is OfflineGuardian of Scotland :-)
Group Icon

Group: Scotland
Posts: 399
Joined: 19-Nov-2002
ZodiacRowan

Realm: Isle of Skye

female

QUOTE (WizardofOwls @ 20-Apr-2005, 02:17 AM)
Mo Chreach! Rinn mi mran mearachdan! sad.gif Tapadh leat, a Fhaileas, airson na ceartachaidh! (?) Bha agam ri obair an-diugh, agus bha i gl theth! Cha toigh leam teas!

Na gabh dragh mu dheidhinn na mearachdainn, a charaid smile.gif. Feumaidh tu faicinn de seorsa sgudal a tha mise a' sgriobhadh san t-seomar comraidh againne wink.gif.

Tha i uabhasach snog an-diugh - tha a' ghrian ann ach bha feum agam ri obair bho sia gu tri ... Ach tha tide agam a-nis airson tlachd a ghabhal anns a' ghrian smile.gif. Ach tha e direach tlachdmhor - cha toigh leam teas nas motha ....
PMEmail Poster               
Top
C Dubh 
Posted: 20-Apr-2005, 11:55 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Tha mi a' dol le Faileas Coimhead air a h-uile rud a tha thu a' danamh gu ceart Wizard smile.gif

QUOTE
bha i gl theth! Cha toigh leam teas!


Bu chir dhut fuirich ann an Alba ma-tha Wizard. Bidh e an cmhnaidh fuar is fliuch an-seo. Haha biggrin.gif

...a dh' aindeoin d chanas mi, Tha i blth is tioram an-drsda 's a-rithist agus mar a channas Faileas - 'S e latha bragha a bh' ann an-diugh smile.gif
PMEmail Poster               
Top
C Dubh 
Posted: 20-Apr-2005, 12:20 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

OOPS!
Rinn mi mearachd cuideachd....

QUOTE
mar a channas Faileas


-Mar a thuirt Faileas-

tha mo cheann ann am brochan an-diugh. rolleyes.gif

Feasgar math a h-ule duine.
PMEmail Poster               
Top
WizardofOwls 
Posted: 20-Apr-2005, 07:32 PM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,142
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

Tapadh leibh! 'Se chirdean coibhneil a th' annaibhse! Bha feum agam ri obair bho seachd gu seachd an diugh, agus tha mi gl sgth a-nochd! Bha i ro theth a-rithist cuideachd! Blech! Bhithinn cho toilichte a' fuireach ann an Alba, a Ch! 'S fior thoigh leam an Geamhradh! Cha toigh leam an Samhradh! Taing do Da (?) airson an "air-conditioner" agam! smile.gif
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
WizardofOwls 
Posted: 21-Apr-2005, 09:16 PM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,142
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

Hallo a chirdean!

Tha ceist agam oirbh. A bheil seo ceart:

'Se Alba a tha an tr mo cridhe, 'se Gidhlig a tha an cnan m'anam.

This post has been edited by WizardofOwls on 22-Apr-2005, 09:37 AM
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
C Dubh 
Posted: 22-Apr-2005, 02:50 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Tha mi duillich. Ach chan eil mi cinnteach. Is dcha gun tug Faileas an fhreagairt cheart dhut. Chan eil mi math air eadar-theangachaidhean, tha eagal orm. rolleyes.gif
Tha mi a' smaoineachadh gu bheil 'Tir mo chridhe' gun 'an' aig an toiseach nas fherr. Ach mar a thuirt mi riut - Is beag m' fhios.
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 
Celtic Radio Network
Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. They provide music license coverage through SOCAN.
Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Celt-Rock-Radio, A Celtic Christmas, SaltyDog Radio, Best of Celtic Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!Best Viewed With MicroSoft Edge, Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]