Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Ffilmiau, i ddechrau fforwm Cymraeg am ffilmiau
Bookmark and Share
Mihangel 
Posted: 19-Feb-2006, 07:17 PM
Quote Post

Member is OfflineClan Member
***

Group: Celtic Nation
Posts: 70
Joined: 29-Nov-2005
ZodiacWillow


male

Rydw i’n hoffi “The Bill” a hoffi gan mwyaf comdei Prydeinig hefyd.
Roeddwn i’n “Becker” a “Cheers” â comedi Americanaidd.
Dydw id dim hoffi Awstraliad rhaglen neu “soapies”.I like The Bill and also most British comedies. Through Becker and Cheers were good American comedies.
I do not like Australian programmes or soapies.


--------------------
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.
if you talk to him in his language, that goes to his heart

Nelson Mandela
PMEmail Poster               
Top
Mihangel 
Posted: 19-Feb-2006, 07:46 PM
Quote Post

Member is OfflineClan Member
***

Group: Celtic Nation
Posts: 70
Joined: 29-Nov-2005
ZodiacWillow


male

Rydw i’n glywsoch 70’s rhaglen dod yn ôl ar y ABC (Awstralia). Mae i’n rhaglen Siapaneg yn teitl “Monkey”.
I have heard a 70’s cult program is coming back on the ABC (Australia).It is a Japanese program titled “Monkey”.
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 19-Feb-2006, 09:37 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Dw i ddim gwylio rhaglenni teledu achos ein bod ni heb gebl. Michael, wyt ti'n hoffi hen Bill neu yr un newydd?


---

I don't watch TV programs as we don't have a cable. Michael, do you like the old Bill or new one?


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn ôl ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Mihangel 
Posted: 20-Feb-2006, 12:48 AM
Quote Post

Member is OfflineClan Member
***

Group: Celtic Nation
Posts: 70
Joined: 29-Nov-2005
ZodiacWillow


male

Dw i'n hoffi hen "The Bill" a yr un newydd hefyd.----------------------
I like the old "The Bill" a also the new one.
PMEmail Poster               
Top
Mihangel 
Posted: 20-Feb-2006, 01:06 AM
Quote Post

Member is OfflineClan Member
***

Group: Celtic Nation
Posts: 70
Joined: 29-Nov-2005
ZodiacWillow


male

Gwenynen
Pam dw i’n angen cebl i deledu? Pam methu ti derbyn teledu trwy antennae?


Gwenynen
Why do you need a cable for television? Why cannot you receive television via an antennae?(sorry! Inquisitive me)
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 20-Feb-2006, 10:11 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Fi'n casau rhaglenni Awstraliaidd, mae'n ddrwg!
Dw i ddim yn hoffi lot o raglenni Americanaidd chwaith - fel "Friends" - oh na raglen ofnadw! 'Dyw e ddim yn ddoniol o gwbl - plagus yw ef mewn gwirionedd!

Ydych chi'n hoffi comedi Prydeinig fel Vicar of Dibley? Vicar of Dibley yw un o fy hoff ragelnni byth! Mae Dawn French yn wych - ffantastig! A weloch chi ei hargraffiad o Catherine Zeta Jones? Roeddwn i'n crio o ganlyniad i'm chwerthin!!!!

Ydych chi'n hoffi Catherine Zeta Jones? Roeddwn i'n gwylio Chicago neithiwr - fi'n dwlu ar Chicago ac fi wedi gweld y sioe theatr yn Llundain hefyd. Yn gyffredinol, dw i ddim yn hoffi Catherine Zeta lot. Mae ty^ ganddi ger fy nghartre'. Mae ei rhieni yn byw ger y brifysgol. Mae Bonnie Tyler yn byw yn Abertawe hefyd - yn y tymor haf, fi'n rhedeg wrth eu cartrefi ar lan y bae.
--------------------------------------
I don't like Australian programmes. Don't like many American ones either. Friends isn't funny at all - in fact it's annoying/irritating.

Do you guys like British comedy like Vicar of Dibley? I love Dawn French. Her impression of Catherine Zeta Jones is hysterical - I cried with laughter.

Do you like CZJ? I was watching Chicago last night - I love it, even seen the show in London. Generally though I don't like CZJ. She has a house in Swansea. Her parents live near the uni. Bonnie Tyler lives here as well - I jog past their homes in the summer along the bay.


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i´m gwlad
Tra môr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded i´r heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 20-Feb-2006, 10:12 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Ddoe, roeddwn i'n gwylio Keeping Up Appearances hefyd - ydych chi'n ei nabod? Mrs Bucket!!! Hehe. Doniol iawn.
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 20-Feb-2006, 10:14 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

QUOTE (Mihangel @ 20-Feb-2006, 01:48 AM)
Dw i'n hoffi hen "The Bill" a yr un newydd hefyd.Bydd fy merch yn hapus oherwydd ei bod yn dwlu ar hen Bill. Mae ei hoff gymeriad ydy Sgt. Cryer (sillafiad?) Mae hi'n gwylio'r DVDs bob dydd ac yn gwybod popeth am y rhaglen. Daeth o hyd i enw llawn y cyn-wraig Galloway ac i ddydd eu priodas hyd yn oed gan helaethu'r dystysgrif briodas ar y sgrin!

Rhaid i mi gyfaddeff fy mod i wedi defnyddio'r geiriadur cymaint ar gyfer y neges hon!

----

My daughter will be happy since she loves the old Bill. Her favorite character is Sgt. Cryer (spelling?) She watches the DVDs everyday and knows everything about the program. She even found out the full name of Galloway's ex wife and their wedding date by enlarging the marriage certificate on the screen!

I must admit I used the dictionary a lot for this message!
PMEmail PosterUsers Website                
Top
gwenynen 
Posted: 20-Feb-2006, 10:22 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Dw i'n ofni fy mod i ddim yn gwybod dim byd, Siarls. Gobeithio bod y lleill yn gallu siarad â ti ar bwnc hwn.


---

I'm afraid I know nothing, Siarls. Hopefully the others can talk about this topic with you.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
gwenynen 
Posted: 20-Feb-2006, 10:30 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

QUOTE (Mihangel @ 20-Feb-2006, 02:06 AM)
Gwenynen
Pam dw i’n angen cebl i deledu? Pam methu ti derbyn teledu trwy antennae?


Gallwch chi wylio un sianel heb gebl ma. Felly dw i'n gwylio newyddion arbennig a rhywbeth fel na weithiau. Bydd rhaid i chi gael cebl os dych chi eisiau gwylio mwy.---

You can watch one channel without a cable here. So I watch special news and things like that sometimes. You'll have to have a cable if you want to watch more.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 20-Feb-2006, 05:27 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Dw i'n hoffi Keeping Up Appearances ond dw i'n hoffi Heddy Wainthrop yn wella. Dw i heb weld Calendar Girls - dw i'n hoffi Helen Mirren fel Chief Inspector -

I like Keeping up Appearances but I like Heddy Wainthrop better. I have not seen Calendar Girls yet - I like Helen Mirren as the Chief Inspector. She's a great actress. British actors are often of higher quality than American - that may be an understatement. Some even keep their quality after being "Hollywoodized".


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
Mihangel 
Posted: 20-Feb-2006, 06:33 PM
Quote Post

Member is OfflineClan Member
***

Group: Celtic Nation
Posts: 70
Joined: 29-Nov-2005
ZodiacWillow


male

Dw i’n hoffi “Vicar of Dibley, Keeping up Appearances” a wrth cwrs, “The Wild West”; perffeithio!

Dw i’n cael DVD’s o Catherine Zeta-Jones mewn ‘Darling Buds of May”; anrhegu am Gwraig.--------------
I love Vicar of Dibley, Keeping up Appearances and of course The Wild West; perfect!
I have DVD’s of Catherine Zeta-Jones in Darling Buds of May; a present for my wife.
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 21-Feb-2006, 07:37 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Mae'n ddrwg i ddweud fy mod i'n cytuno a^ ti, Antwn - mae'r actorion Prydeinig yn well na rhain Americanaidd. Ym Mhrydain, mae gennym safonau uwch nag yn yr Unol Daliethiau - fi'n meddwl bod, yn America, golygon yn bwysicach na sgiliau actio - wir?

Sorry to say that I agree with you, Antwn - British actors are better than American ones. In Britain, we have higher standards than in the USA - I think that in American looks are more important than acting skills - true?
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 21-Feb-2006, 05:07 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Yn wir iawn Siarls! Mae actorion yn astudio'r gelf yno, dw i'n credu. Yma, gallai unrhyw un fod mewn ffilm os ydyn nhw'n cael golwg ddeniadol - edrych ar Keanu Reeves, Kevin Costner a Cameron Diaz - mae gyda nhw ddim byd ond edrychiadau - dim talent yn fy marn i. Er hyn, dw i ddim yn eu casau - ond dw i newydd derbyn y realiti. 'Na wych i edrych ar berfformiadau gan Anthony Hopkins, Maggie Smith, Helen Mirrin, Judy Densch, Peter O'Toole (Gwyddel - wn i) .....mae 'na rhai actorion da o America hefyd, ond maen nhw wedi astudio'r gelf fel y rhai Prydeinig.

Very true Siarls. Actors study the craft there I believe. Here anyone could be in a film if they have an atractive appearance - look at Keanu Reeves, Kevin Costner and Cameron Diaz - they have nothing but looks - no talent in my opinion. Despite this, I don't dislike them - but I just accept the reality. How wonderful to look at performances by Anthony Hopkins, Maggie Smith, Helen Mirrin Judy Densch Peter O'Toole (Irish I know) ......there are some good actors from America too, but they have studied the craft like the British ones.

Question Siarls - I've noticed you like to use forms of gan instead of gyda when you use Welsh's construction "to have". I had thought gyda was the more "hwntw" construction. Do people use gan in your area?
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 21-Feb-2006, 05:25 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Actorion yn ddrwg sy'n gael eu talu $20 million i ffilm yw "pet peeve" mawr ohona fi. Maen nhw'n chwerthin yr holl heol i'r banc yn ol pob tebyg. Maen nhw'n dysgu'u celf ar y "casting couch" yn lle'r Brifysgol.

Ond y mae gyda ni athletwyr yn derbyn yr un swm i daflu basketball i mewn cylch! Byd od yw e. Mewn gwaith anghywir ydw i!
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topicStart new topicStart Poll

 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. They provide music license coverage through SOCAN.
© Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics ©, Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]